Gennemsigtighed i virksomheders skat, tak

15. sep 2015
Af
Sisse Christensen

For blot fem år siden var det radikalt at påstå, at skat var en del af virksomheders samfundsansvar. I dag diskuteres det, hvordan virksomheder lever op til dette ansvar. Svaret er øget gennemsigtighed.

Er skat en omkostning eller en del af virksomheders samfundsansvar? Det spørgsmål satte netværket CSR Forum i september fokus på med eventet ”Skat – et virksomhedsansvar eller en omkostning?”.

40 forventningsfulde deltagere var mødt op ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet for at høre Finn Meyer, partner i Ernest og Young, Filip Engel, chef for CSR ved DONG Energy, Nils Thorsen, ekstern konsulent ved Aalborg Universitet, og Lars Koch, chef for politik og kampagne i Oxfam IBIS, komme med deres bud på om skat er en omkostning eller en del af virksomhedernes samfundsansvar.

     CSR Forum

  • CSR Forum er et netværk, der gennem faglige og sociale arrangementer søger at styrke faglig udvikling og kvalificere debatten i Danmark inden for virksomheders samfundsansvar.
  • Netværket er et fælles forum for personer, netværk og faglige grupper.
  • CSR Forums tema i 2015 er ”Ansvarlig skat”.
  • Læs mere på csrforum.dk

CSR Forum havde også fokus på temaet i 2010, men debatten har taget mileskridt i forhold til for fem år siden. I år fokuserede debatten mindre på, om virksomhederne har et ansvar, men mere på hvordan de kan leve op til dette ansvar. Forklaringen er, at multinationale virksomheders skattebetalinger har været højt på den offentlige og politiske dagsorden de seneste år - både i Danmark, Europa og i udviklingslandene.

Lars Koch forklarer: ”I Europa ser vi, at de små og mellemstore virksomheder mister konkurrenceevne, fordi de ikke kan minimere deres skat på samme måde som de store, multinationale virksomheder. Og hvis vi kaster blikket mod udviklingslande, mister de mere end 100 milliarder dollars årligt i tabte skatteindtægter fra selskabers skatteunddragelse – penge der kunne være brugt på uddannelse, sundhed og udvikling.”

”Befolkningerne i disse lande har fået nok og giver det røde kort til aggressiv skatteplanlægning. Nu kræver man, at virksomhederne betaler ansvarlig skat”.

Svaret er gennemsigtighed

Flere deltagere pegede på, at en fornuftig løsning ville være at øge gennemsigtigheden i i virksomhedernes skattebetalinger. Konkret blev det foreslået, at virksomhedernes bestyrelser vedtager en skattepolitik, offentliggør den og sørger for at følge op.

Den folkelige modstand mod aggressiv skatteplanlægning har også sat skub i debatten, for uanset om man mener, at skat er en del af virksomheders samfundsansvar eller ej, er der i dag bred enighed om, at der er et stort behov for øget gennemsigtighed i virksomhedernes skattebetalinger og skattepraksis. Det kom tydeligt til udtryk ved CSR Forums event.

Oxfam IBIS og ansvarlig skat

  • I Oxfam IBIS arbejder vi for, at virksomheder betaler en ansvarlig skat.
  • En ansvarlig skat er vigtig for at sikre menneskerettigheder som adgang til uddannelse og sundhed.
  • Gennem projektet The Tax Dialogue er Oxfam IBIS i dialog med danske virksomheder for at udvikle principper for ansvarlig skat.
  • Læs mere på thetaxdialogue.org

Øget gennemsigtighed i virksomheders skattebetalinger er ikke kun afgørende for at sikre, at virksomhederne betaler en ansvarlig skat. Det kan også være en fornuftig strategi for virksomheden selv.

”Ved at være transparente omkring deres skattebetaling, kan virksomheder undgå uberettiget kritik, som vi har set i nogle tilfælde,” forklarer Lars Koch og understreger, at for de virksomheder, der allerede har en ansvarlig skattepraksis, kan det være et konkurrenceparameter.

En øget gennemsigtighed i virksomhedernes skattebidrag er dog ikke uden betænkeligheder. Blandt eventets deltagere blev der blandt andet udtrykt bekymring for, om befolkningen overhovedet har forudsætningerne for at vurdere, om virksomhedernes skattebetalinger er ansvarlige. Det afviser Lars Koch imidlertid:

”Man skal være meget påpasselig med at undervurdere befolkningerne. Hvis en virksomheds skattebidrag er lavt, er det afgørende, at virksomheden forklarer det lave bidrag – så undgår man misforståelser.”

En hjertesag for Oxfam IBIS

Oxfam IBIS har længe arbejdet med at øge gennemsigtig i virksomhedernes skattebetaling.

Gennem projektet The Tax Dialogue er Oxfam IBIS i dialog med danske virksomheder og investorer om at udvikle principper for ansvarlig skat – og her er øget gennemsigtighed blandt de vigtigste emner.