Forandringsagent laver anti-korruptions aktion i Niassa

20. apr 2011
Af
Mie Jørgensen

Da Simão Fernando blev afkrævet penge under bordet af en embedsmand, havde han mod til at sige nej. Fernando er nemlig forandringsagent, og i stedet for at give efter mobiliserede han lokalsamfundet og fik sat en stopper for embedsmandens korruption.

Simão Fernando arbejder som selvstændig blikkenslager i provinsen Niassa i Mozambique. Da der blev bevilget 1.200.000 kroner i midler til lokal udvikling i distrikterne, ville Fernando ansøge om nogle af disse midler, så han kunne udvide sin forretning.

Derfor præsenterede Fernando et projekt for distriktsadminsitrationen, hvor han ansøgte om 17.000 kroner til vedligeholdelse af distriktets vandforsyningssystemer.

Fernandos projekt blev godkendt, og en glad blikkenslager gik af sted for at hente sine penge. Men den embedsmand, der var ansvarlig for tildelingen af midlerne, havde for vane at afkræve modtagerne en procentdel af det tildelte beløb. Han forlangte, at Fernando betalte ham 1.700 kroner.

”Jeg sagde nej,” fortæller Simão Fernando, da vi møder ham. ”De penge var tildelt mine vandværker og ikke embedsmandens lommer. Det ville være underslæb at betale embedsmanden. Han var ikke enig og fulgte efter mig hen til banken, hvor jeg skulle hæve pengene.

Da jeg havde dem i hånden insisterede han igen på, at jeg skulle betale ham. Jeg nægtede. Og så blev han vred og truede mig med, at jeg aldrig mere ville få penge fra regeringen, og at alle de projektforslag, jeg nogensinde ville præsentere, ville blive afvist.”

Viden giver mod

Det gjorde Simão Fernando bange. Men han havde, hvad han selv kalder et hemmeligt våben. Han er nemlig uddannet forandringsagent gennem et program, som IBIS støtter i Mozambique.

Agenterne får undervisning i menneskerettigheder, borgernes rettigheder og pligter over for staten og god regeringsførelse. Derfor vidste Simão Fernando, at afpresning og trusler fra embedsmænd er noget, man bør protestere og kæmpe imod.
”Jeg samlede mod i lang tid, inden jeg besluttede mig for at få et møde med administratoren – embedsmandens chef. I første omgang ville de ikke modtage mig, men jeg gav ikke op, og til sidst blev jeg kaldt ind på administratorens kontor.

Jeg fortalte hele historien til ham og distriktschefen. De spurgte mig, om jeg havde beviser. Jeg sagde ja, for der var flere, der var blevet udnyttet på samme måde, og som kunne vidne om hændelserne,” siger Simão Fernando.

Administratoren troede nok på ham til at gå videre med sagen. En uge senere indkaldte han nogle af de andre, der havde modtaget midler fra fonden, og de bekræftede hændelserne. En måned senere blev den pågældende regeringsagent forflyttet til et andet distrikt.

Efter denne aktion af borgerne i Niassa, hørte de ikke om flere korruptionssager, og nu bliver modtagerne af midlerne til lokal udvikling i distrikterne offentliggjort i det Rådgivnende Distriktsråd.
”Min historie viser, hvordan det er muligt at skabe forandringer – selv i en kontekst, hvor institutionerne ofte understøtter et korrupt system, og hvor borgerne er så vante til det, at de umiddelbart accepterer at betale penge under bordet,” siger Simão Fernando.

Navnet Simão Fernando er opdigtet, IBIS er bekendt med forandringsagentens rigtige navn.

Fakta

Om forandringsagenter

Forandringsagenter er individer i et lokalsamfund, der er udpeget af de øvrige medlemmer som værende upartiske og med stor kapacitet til at øve inflydelse og mobilisere lokalsamfundende til aktiv, politisk deltagelse, så de enkelte borgere på denne måde for større og større indflydelse på de beslutningscentre, der har indflydelse på deres liv. Forandringsagenterne modtager kurser fra IBIS i blandt andet menneskerettigheder, borgernes rettigheder og pligter over for staten og god regeringsførelse.