Farvel til sprælsk fond med kort lunte i Guatemala

20. apr 2011
Af
Per Bergholdt Jensen

IBIS har netop sagt farvel til Fonden for God Regeringsførelse i Guatemala efter fem års aktiviteter, som har omfattet samarbejde med politiet og støtte til teater- og gøglerprojekter for unge for at bekæmpe kriminalitet. Se hvad IBIS har lært af fondens sprælske metoder, som allerede er overført til Nicaragua.

I et af Latinamerikas mest kriminelle lande, hvor mord er en del af dagligdagen, og selv små konflikter hurtigt kan eskalere til voldelige sammenstød er der alvorligt brug for tiltag, der kan medvirke til at danne grundlaget for en demokratisk retsstat.

Fonden for God Regeringsførelse (FonGob) har været netop dette. Fonden har i årenes løb fået midler fra den hollandske ambassade i landet, men har været administreret af IBIS i Mellemamerika siden 2005.

”FonGobs fokuserede sin indsats inden for tre områder. Det første område var at sikre kvinder adgang til beslutningsprocesser i Guatemala. Det andet område var at sikre befolkningens ret til information. Og det sidste område var at forberede både statens og civilsamfundets kapacitet til at løse og forebygge konflikter,” siger Maria Mercedes Escobar fra FonGob.

FonGob har støttet træning politiet i Guatemala By i konfliktløsning, så de eksempelvis kunne flytte ulovlige gadesælgere fra et marked ved hjælp af fredelige metoder og dialog. En situation, der ellers tidligere nemt kunne ende med store slagsmål og vold. Borgmestre fra andre af landets kommuner har henvendt sig, fordi de vil se om ikke man kan overføre erfaringerne, og byen Sololá i Guatemalas centrale højland er allerede begyndt at bruge metoderne.

FonGob har ligeledes arbejdet sammen med den guatemalanske kongres for at finde metoder til at analysere og løse konflikter i Guatemala generelt.

Og FonGobs står bag kampagnen ”Transformo (Jeg forandrer)”, som i 2010 støttede 15 kreative projekter som teaterforestillinger og en gøglerskole, der på forskellig vis mobiliserede unge og satte fokus på den udbredte vold og den manglende retssikkerhed i Guatemala.

Igennem disse kunstneriske projekter er det også lykkedes at skabe et virtuelt forum, hvor de unge har kunnet diskutere kriminalitet, vold og konfliktløsning, samtidig med at viste dem, at der findes sundealternativer til den stadig mere udbredte narko og voldelige kriminalitet.

”FonGob har været sprælsk og har haft kort lunte, forstået på den måde at deres arbejdet har været præget af aktualitet, dynamik og evnen til at handle hurtigt. Fondens aktiviteter har skabt forandringer og synlige resultater på kort sigt, og samtidig har fonden udviklet nye rum for demokratiske dialog og modeller for konfliktforebyggelse,” forklarer Klavs Wulff, der er IBIS’ regionale leder i Mellemamerika.

Det glæder Maria Mercedes Escobar fra FonGob, der samtidig fremhæver et andet af fondens initiativer, nemlig bedre offentlig adgang til information om politiske beslutningsprocesser. Kommunale arkivarer blev uddannet til både at kunne registrere og gemme information men også at kunne bistå borgerne i henhold til loven om offentlig adgang til information.

Desuden afholdt FonGob et virtuelt kursus med 14 journalister fra det nationale TV Guatevision for derved at styrke offentlighedens adgang til relevant information om politiske beslutningsprocesser.

IBIS har lært en masse af FonGob

Samarbejdet med FonGob har givet IBIS inspiration og indblik i nye arbejdsformer, som man nyder godt af i andre sammenhænge.

“For IBIS var Fonden for God Regeringsførelse en gevaldig mulighed for at kunne arbejde med aktiviteter inden for demokratiområdet, som ikke nødvendigvis kunne dækkes af vores meget fokuserede temaprogrammer med oprindelige folk. Det gav os mulighed for at komme bredt ud til alle samfundsborgere i et land med et skrøbeligt demokrati og med begrænset retssikkerhed,” siger Klavs Wulff.

FonGob kunne agere hurtigt og rette sin indsats mod konkrete initiativer og korte indsatser. FonGob kunne således støtte initiativer fra store og små organisationer eller regeringsorganer, som ville indgå i dialog med civilsamfundet eller forsøge at bilægge stridigheder, hvori civilsamfundet indgik.

Ifølge Klavs Wulff blev FonGob på den måde et vigtigt supplement til IBIS’ mere langsigtede arbejde for civilsamfundets deltagelse i demokrati og uddannelse i Mellemamerika, samt med at styrke civilsamfundet på et institutionelt plan.

”Fonden har helt klart haft en positiv effekt på IBIS, fordi den har gjort os interesserede i at arbejde med denne form for demokratiinitiativer, og erfaringerne er allerede blevet brugt i Nicaragua, hvor IBIS skal bestyre en stor international fond i Nicaragua, som minder meget om FonGob.

På den måde har FonGob medvirket til at give en faglig og politisk kompetence i IBIS, som på længere sigt vil kunne overføres til andre steder i Latinamerika,” konkluderer Klavs Wulff.