Et års frikvarter er forbi på Haiti

12. jan 2011
Af
Malene Aadal Bo

I dag er det et år siden, at en af historiens værste naturkatastrofer ramte Haiti og lagde bygninger og menneskeliv i ruiner. Genopbygningen er gået langsomt, og for de fleste børn har skolegang været umulig. Men nu er der så småt begyndt at vokse skoler og håb frem af murbrokkerne.

Forleden var det for en gangs skyld gode nyheder, der skrattede gennem en af de tætpakkede teltlejre i udkanten af Port au Prince. En mand med en speaker mindede alle forældre om, at det er tid at sende børnene i skole.

Skolerne i Port au Prince har ellers stort set været lukket siden jordskælvet, og det er kun sporadisk, hvad børnene har kunnet få af undervisning. Men nu er det lykkedes IBIS’ alliancepartner, irske Concern, at få etableret tre midlertidige skoler med plads til knap 1.000 elever. Og det var disse skoler, som forleden stod klar med lærer, tavle og tag over hovedet, men uden elever.

I skolen får de håbet tilbage

“På grund af de uroligheder, som præsidentvalget har forårsaget, troede forældrene, at skolerne ville vente med at åbne, til tingene var faldet på plads. Og de offentlige skoler er da også lukket foreløbig, men vi står klar og måtte altså sende et team ud for at fortælle folk, at det var skoletid,” siger Roisin Gallagher, der er ansvarlig for Concerns indsats i Haiti.

Det at få børnene tilbage i skole har været et fokus for Concern og IBIS siden, det akutte nødhjælpsarbejde var overstået i løbet af foråret. I første omgang blev der etableret en række “legestuer” i forbindelse med teltlejrene, hvor børnene kunne komme og lege i sikkerhed og være i selskab med voksne, som var trænet til at hjælpe dem gennem en svær tid.

Siden begyndte arbejdet for at genskabe det uddannelsessystem, der på forhånd var svagt i Haiti, men under jordskælvet styrtede fuldstændig i grus.

“Børn og unge i katastrofeområder skal helst hurtigt i gang med at modtage undervisning. I skolen kan man lære dem at beskytte sig mod kolera, man kan advare mod at bevæge sig i ruinerne og ellers bare give dem noget andet at tænke på. Og så giver undervisning håb og tro på en fremtid,” siger Sanne Müller, der er uddannelsesrådgiver i IBIS.

Nu lysner det

Efter jordskælvet var der en lille procentdel af skolebygningerne, som stadig var nogenlunde intakte. Her er skolegang så småt startet op i løbet af efteråret for de elever, der stadig bor i nærheden. Men et helt år efter katastrofen er det mere end en million haitianere, der ikke har noget at vende hjem til, men må blive i de tætpakkede teltlejre, hvor der ikke er hverken arbejde til de voksne eller skoler til de små.

Og det er især disse børn, som er målet for de midlertidige undervisningsfaciliteter, som Concern er gået i gang med at oprette i samarbejde med Unicef og med støtte fra IBIS. En del af dem skulle have stået klar allerede i sommer, men med 20 millioner kubikmeter knust bolig i gaderne er det svært at finde en ledig grund, og længe insisterede myndighederne desuden på, at undervisningen skulle foregå i rigtige bygninger og altså ikke i telte eller skure, sådan som det ellers var planlagt.

Heldigvis endte myndighederne med at godkende de eksisterende planer, og trods forsinkelsen er IBIS’ medarbejder i Haiti, Joao Roque, glad for de resultater, man trods alt har nået. 150 lærere er rekrutteret og trænet i elev-centreret læring, og der er uddannet undervisere, som kan træne andre lærere i principperne. Der er oprettet tre midlertidige skoler, og to mere åbner i begyndelsen af året med tilbud om undervisning af en høj kvalitet til i alt 2.500 elever, som ellers ingen undervisning ville få.

“Så der er lyspunkter,” siger Joao Roque, der især glæder sig over det ukuelige mod og den vilje til at komme videre, som haitianerne udviser trods den nød, mange af dem befinder sig i.

Fakta

Haiti ét år efter

250.000 mennesker mistede livet under jordskælvet 12. januar 2010. Især de fattigste områder i hovedstaden Port au Prince blev hårdt ramt. Det anslås, at 1.260.000 børn mistede hjem, venner eller slægtninge. Jordskælvet blev efterfulgt af koleraepidemien, der fortsætter med at sprede sig og foreløbig har kostet mere end 3.000 menneskeliv.

I dag flyder ruinrester i gaderne og besværliggør genopbygningen af byen. I mellemtiden bor mere end 1 million mennesker under pressenninger i overfyldte teltlejre. Mange har mistet alle deres ejendele, og fordi kun få har officielle identifikationspapirer eller beviser på, at de ejer et bestemt stykke land, er det en enorm opgave at få genhuset folk.

Før jordskælvet levede 70 procent af haitianerne for under to dollars om dagen, og i dag er 1,3 millioner mennesker afhængige af hjælp i form af mad, vand, medicin og andre fornødenheder.

Det går støtten til

IBIS samlede i alt 3.5 millioner kroner ind til uddannelses- og nødhjælpsarbejdet i Haiti. Ca. 1 million blev brugt til den akutte nødhjælpsindsats – mad, vand, medicin og etablering af teltlejre. Resten er øremærket til arbejdet med at få børnene tilbage i skole.

Concern har i alt indsamlet mere end 65 millioner kroner, som ud over de programmer, som IBIS støttter, også går til ernæringsprogrammer for de mindste børn og deres mødre, til at sikre rent vand og sanitet og til at uddele fornødenheder såsom lamper, kander, hygiejnesæt og køkkenredskaber.