Danske unge slap slavebørnene fri

01. sep 2011
Af
Lise Josefsen Hermann

Da danske gymnasieelever i 2007 satte bolivianske guaraní­-indianeres forhold på dagsordenen, fik det enorm effekt hos dem, det handlede om. Organisationen bag projektet i Bolivia, Teko Guarani, taler lige frem om tiden før og efter operation dagsværk.

Hun viser stolt majsene frem ude foran kostskolen, hvor eleverne dyrker grøntsager som en del af undervisningen. Martha er 13 år og går i ottende klasse. Havde det ikke været for danske teenageres indsamlingspenge fra Operation Dagsværkprojektet i 2007, havde hun sikkert ikke været her – og klar til at gå i gymnasiet lige om lidt.

”Dengang tænkte børnene ikke på, at de skulle gå i skole og få en uddannelse. For undervisningen i landsbyskolerne gav ingen mening for os guaraníindianere. Forældrene levede som moderne slaver uden jord. De og deres børn arbejdede for herremanden. Han gav dem mad, og de kunne bruges til at arbejde og ikke andet.” Sådan husker Guido Chumiray, direktør for TEKO, tiden før Operation Dagsværkprojektet.

Modersmålet gav frihed

Med drømmende øjne fortæller Martha om sine planer om at blive lærer eller læge. Hun har lidt svært ved at beslutte sig. På den ene side vil hun gerne være læge og hjælpe med at helbrede sit folk. På den anden side vil hun gerne undervise på guaraní, så andre børn får en lige så god uddannelse som den, hun har fået, fortæller hun. Og det er netop et vigtigt resultat af projektet:

”Herremanden sagde altid: ’Hvad skal dit barn have en uddannelse for?’ Og forældrene mente, at når deres barn kunne skrive sit navn og tælle, havde det ikke brug for at lære mere. Det var ikke slaveri med jernlænker, men mentalt slaveri. Og det er meget værre og sværere at slippe fri af. På skolerne var undervisningen ekstremt traditionel.

"Kun nogle af drengene gik i skole, og pigerne var hjemme og arbejde i huset,” fortæller Melffy Santiesteban, der selv har brudt slavericirklen og fået en uddannelse som lærer og i en årrække har arbejdet som uddannelsesrådgiver på IBIS’ Operation Dagsværkprojekt.

Modstand vendt til opbakning

Hun peger også på, at børnene ikke længere er generte. De tør diskutere, for undervisningen på deres eget sprog har helt klart styrket deres kulturelle identitet og selvtillid. ”Det bedste er, at de helt sikkert giver det videre til deres egne børn,” fortæller Melffy Santiesteban.

Især i kommunen Huacareti havde projektet svære forhold, fordi uddannelsesmyndighederne var indædte modstandere af tosproget undervisning på guaraní. I dag er skoledirektøren, Guido Chumiray, der kæmpede imod projektet, imidlertid blevet overbevist af de gode resultater og har besluttet, at alle 44 lærere i skoledistriktet skal arbejde ud fra projektets metoder og pædagogik.

”Projektet har bevist, at spansk ikke er det eneste sprog, der kan bruges til at lære at læse og skrive på. Vi har bevist, at guaraní også kan bruges og faktisk er meget mere effektivt, fordi det er børnenes modersmål,” fortæller Guido Chumiray.

Projektet arbejdede med forældre, hvilket har betydet, at områdets befolkning generelt har fået mere selvtillid, og flere har involveret sig i politik. Både i byrådet og på borgmesterposten.

De gode resultater når langt ud over guaraníterritoriet og har været med til at inspirere landets nye uddannelseslov og de nye læseplaner, som projektet har arbejdet med i fire år. ”Det er en stor sejr,” siger Guido Chumiray.

”I dag er der en stærk bevidsthed om, at skolen er en god vej mod frigørelse fra slavetilværelsen,” fortæller Guido Chumiray, som taler med en stolthed, der ikke levner erindring om slavebaggrunden.

Tilbage ved grøntsagerne står Martha med et kæmpe smil og siger ”Yaserupai” med fast stemme - "Tak!".

Fakta om projektet ”Gi’ slaverne fri” fra 2007

  • Operation Dagsværk og IBIS samlede i 2007 6,1 millioner kroner ind til projektet, som strakte sig fra 2008 til 2011.
  • Knap 5.000 guaraní-børn fik i den periode en bedre uddannelse.
  • Der blev produceret undervisningsma- teriale på det indianske sprog guaraní inden for fagene sprog og matematik.
  • Der blev uddannet og videreuddannet flere end 1.000 lærere. Udvalgte lærere blev fulgt helt tæt. '
  • Flere end 1.000 forældre har deltaget i workshopper som en del af projektet.