Danske topjurister i Guatemala

14. okt 2014
Af
Claudia Pujol Rosenlund

Massive krænkelser af menneskerettighederne, ineffektive og korrupte retssystemer har tidligere været hverdag i de mellemamerikanske lande Guatemala og Honduras. Men hvordan ser det ud i dag?
Dét er en dansk delegation af topjusrister i øjeblikket ved at undersøge sammen med IBIS og Folkekirkens Nødhjælp.

Landsdommer Stig Glent-Madsen, anklager Sidsel Jessen-Klixbüll og forsvarsadvokat Thorkild Høyer udgør den delegation, som i disse dage er med til at sætte fokus på menneskerettigheder i Gutemala og Honduras. Og timingen af besøget er i bogstaveligste forstand ”rettidigt”. Delegationen landede i Guatemla, netop som debatten om udnævnelsen af nye dommere til appelretten og højesteret, var på sit højeste.

Udnævnelsen af dommerne er helt afgørende for retssystemets uafhængighed, og denne gang mødte valgprocessen så massiv kritik, at udnævnelsen i første omgang blev suspenderet. Den danske delegation fik mulighed for at mødes med en af hovedpersonenerne bag polemikken, dommer Claudia Escobar, netop som hun offentligt stod frem og kritiserede processen med bevis for korruption.

Høj som lav

De tre jurister har i den forløbne uge også mødt menneskerettighedsaktivister, indfødte folks og kvindeorganisationers repræsentanter samt fagforeningsfolk, som desværre alle kunne berette om rettigheder under pres. Især de oprindelige folks organisationer og autoriteter oplever, at de er usynlige og ingen stemme har i Guatemala. Ifølge højesteretsdommer Stig Glent-Madsen, som har været i Mellemamerika adskillige gange før, ser det da heller ikke ud til, at der er sket de store fremskridt i forhold til de indfødte folks rettigheder.

 

”Vores indtryk fra møderne med mayaerne blev bekræftet. De har stadig ikke fået grundlæggende rettigheder. De bliver ikke hørt, når ”megaprojekter” såsom vandkraftværker gennemføres. Deres sprog og kultur anerkendes ikke. Retssystemet gennemføres uden hensyntagen til de oprindelige folks traditioner. Dommerne kan ikke de lokale sprog, men taler kun spansk. Så alt i alt er situationen, som den var for 20 år siden,” siger forsvarer Thorkild Høyer.

Alle tre jurister hæfter sig ved, at der endnu er langt igen for lige adgang til retfærdighed i Guatemala, især for kvinder og oprindelige folk. Mayaernes bekymringer tog delegationen med til de efterfølgende møder med FN’s højkommissariat for Menneskerettigheder, Ombudsmandsinstitutionen i Guatemala og den nyudnævnte Rigsadvokat, Thelma Aldana.

Hvad så nu?

Efter knap 20 år peger udviklingen kun på enkelte lyspunkter for menneskerettighederne og processen frem mod en retsstat. En proces, der er helt afgørende for, at også de fattige og de oprindelige folk får mulighed for at blive en integreret del af samfundet med ret til skolegang og andre basale rettigheder.

For Sidsel Jessen-Klixbüll giver mødet med landets unge mayakvinder og deres organisationer dog anledning til håb. Hun hæfter sig især ved enkelte modige menneskers kamp for retfærdighed og vilje til at kæmpe for deres sag, imod nærmest alle odds.

"Jeg håber, at vi med vores besøg kan være med til at skubbe udviklingen en smule i den rigtige retning," siger Stig Glent-Madsen på den sidste dag, inden delegationen rejser videre til Honduras.

I Honduras venter et fængselsbesøg, en diskussion om den udbredte vold- og narkokriminalitet, der især dominerer her, ligesom delegationen også her skal møde højesteretsdommere, politi- og fængselsledere og fagforeninger i følgeskab af Folkekirkens Nødhjælp.

Det mellemamerikanske menneskerettighedsprogram

IBIS og Folkekirkens Nødhjælp arbejder sammen med Danida om et stort menneskerettighedsprogram i Guatemala og Honduras i Mellemamerika.

Danmark og de to organisationer har igennem flere år arbejdet med at styrke menneskerettigheder, civilsamfundet og et uvildigt retssystem i både Guatemala og Honduras.
Blandt andet er ombudsmandsinstitutioner for menneskerettigheder i begge lande oprettet med dansk støtte.

Juristernes besøg indgår som en del af programmet og har til formål at støtte civilsamfundets fortsatte kamp for menneskerettighederne i regionen.
Delegationen består af Landsdommer Stig Glent-Madsen, anklager Sidsel Jessen-Klixbüll og forsvarsadvokat Thorkild Høyer.