Danmarks Indsamlingen har gjort skoler og børn glade

28. jan 2015

Bedre efteruddannelse af lærerne og dygtigere og mere demokratiske skolebestyrelser på syv skoler i Mozambique er blevet en realitet, takket være de penge, der blev samlet ind ved Danmarks Indsamlingen i 2013.

For professor Nelson, der underviser 3. klasse på folkeskolen Ngungunhane i Mozambique er det blevet meget nemmere at være lærer. Med hjælp fra IBIS og de penge, der blev samlet ind ved Danmarks Indsamlingen i 2013, har han nemlig fået efteruddannelse og har lært nogle helt nye metoder. Og de virker.

”I 3. klasserne har det været et problem, at rigtig mange af eleverne stadig ikke kunne læse og skrive, men nu har vi fået nogle helt nye og bedre metoder. Eleverne får eksempelvis en kort tekst, som de skal læse og forstå – og bagefter skal de svare på spørgsmål om teksten. Metoden har forbedret deres kompetencer,” siger han.

At lærerne på skolen er blevet bedre, kan 12-årige Soyla fra 5. klasse nikke genkendende til.

”Jeg kan se en forskel nu. Lærerne er blevet bedre til at forklare tingene for eleverne, så vi forstår. De bruger konkrete materialer til at få os til at forstå mere, end vi gjorde før,” siger hun.

Pengene fra Danmarks Indsamlingen 2013 er i Mozambique gået til de syv skoler, der er med i projektet ”Kvalitet i Den Glade Skole”. Siden januar 2014 har 202 lærere – heraf 106 kvinder – fået træning i pædagogiske metoder, samt udvikling af læreplaner, materialer og deltagerorienteret undervisning.

Skolebestyrelser styrker demokratiet

Udover efteruddannelse af lærerne, er pengene også blevet brugt på at organisere og uddanne skolebestyrelserne, så de bliver bedre i stand til at sikre kvaliteten i undervisningen og til at sørge for, at alle børn – særligt piger og forældreløse – kommer i skole.

Siden januar er 142 skolebestyrelsesmedlemmer, heriblandt 64 kvinder, blevet trænet i demokratisk ledelse og i skolebestyrelsernes rolle og funktion.

”Jeg kan se en stor forskel i forhold til tidligere,” siger professor Cuto, der er lærernes repræsentant i skolebestyrelsen på skolen Unidade H i Matola.

”De nye bestyrelsesmedlemmer er meget mere engagerede og dynamiske, og der er en åbenhed over for bestyrelserne og deres deltagelse,” siger han.

Han er ikke i tvivl om, at de nye skolebestyrelser bliver langt bedre til at få alle børn i skole.

”Særligt forældreløse og sårbare børn er i en vanskelig situation, fordi de mangler midler og støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. Skolebestyrelserne er nu blevet uddannet i, hvordan de kan mindske andelen af udsatte børn, der ikke gør skolen færdig, blandt andet ved at støtte dem med uniformer og bøger,” siger han.

Bibliotek, toiletter og læseklubber

I de kommende år vil projektet blandt andet fokusere på bedre fysiske rammer for de syv skoler. Det betyder blandt andet etablering af skolebiblioteker, bedre sanitære forhold og bedre hygiejne. Derudover vil der blive etableret læseklubber, der skal forbedre børnenes læseevner.

Fakta

Mozambique er et af verdens fattigste lande. IBIS støtter i alt 28 Glade Skoler i Mozambique. De syv finansieres med penge fra Danmarks Indsamlingen. Projektet styrker blandt andet lærerne til bedre at inddrage eleverne, samt til at skabe tryghed, tillid og et højere undervisningsniveau. Målet er at komme væk fra den udenadslære og hårde disciplin, der tidligere har præget det mozambikanske uddannelsessystem.