COP 16’s sidste akt: Statslederne indtager scenen og vil se resultater

12. feb 2010
Af
Per Bergholdt Jensen

Klimakonferencen i Cancún er tirsdag gået ind sin sidste og afgørende fase. Det såkaldte ”high-level segment” blev tirsdag indviet af FN’s generalsekretær og Mexicos præsident samt en række statsledere og repræsentanter for G77 og Kina-gruppen, Den Afrikanske Gruppe, de latinamerikanske ALBA-lande, Umbrella-gruppen og EU. Alle vil se resultater, men særskilte standpunkter kan forhindre fremskridt i forhandlingerne.

”Dette er en maraton, ikke en spurt. Klimaændringer blev ikke skabt på enkelt dag, og løsningen vil heller ikke blive skabt på en enkelt dag,” udtalte FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon i sin tale, da han erklærede statslederdelen af klimakonferencen i Cancún for åben.

Umiddelbart er der heller ikke noget, som tyder på, at COP 16 vil byde på en hurtig løsning af klimakrisen.

Ikke desto mindre er forhandlingsklimaet bedre end i København sidste år, og Mexico blev fra rost fra flere sider for at have formået at sikre øget gennemsigtighed i forhandlingsprocessen og genetablere tilliden til konventionen.

Generalsekretæren understregede, at hvert land må spille en rolle, og at det er nødvendigt at gøre fremskridt i Cancún, for jo længere man venter, jo højere pris vil man skulle betale i form af menneskeliv, samt materiale og naturmæssige ødelæggelser.

”Global udledning af drivhusgasser skal nå sit maksimum i løbet af det næste årti, og derefter skal udledningerne falde dramatisk,” udtalte Ban Ki-Moon.

Han påpegede vigtigheden af at opnå resultater, som hjælper de fattige, og understregede samtidig sammenhængen mellem klimaindsatsen og international sikkerhedspolitik, idet han anser det for umuligt at opnå international sikkerhed uden klimasikkerhed.

Ban Ki-Moon gentog Felipe Calderons ord fra mandagens møde med civilsamfundet, da han udtalte: ”Vi kan ikke lade det perfekte være det godes fjende.”

Udtrykket henviser til COP16-forhandlingsprocessen, hvor både den mexicanske præsident og FN’s generalsekretær har agiteret for, at visse lande kan blokere for gode og brugbare delaftaler ud fra et ønske om at opnå en perfekt (men underforstået også urealistisk) stor og bindende klimaaftale. Ban Ki-Moon gav udtryk for, at de rige industrinationer kan sikre 100 mia. USD til klimaindsatsen i udviklingslandene, men han lagde samtidig vægt på, at alle verdens lande kan og skal gøre mere.

”Det er op til denne generation at nedbringe C02, lige fra komfuret i køkkenet til fabrikkerne, og dermed skabe en fremtid med ren energi,” konkluderede Ban Ki-Moon.

Mexico har sikret gennemsigtig forhandlingsproces

Mexicos præsident, Felipe Calderón, var næste mand på talerstolen i Moon Palaces enorme Ceiba sal.

”Vi har bestræbt os på, at skabe et gennemsigtigt forhandlingsmiljø, hvilket er afgørende for at opnå en aftale,” udtalte Calderón.

Den mexicanske præsident fremhævede ligeledes, at man nu ved, at det er muligt både at have økonomisk vækst og sikre bæredygtighed på samme tid.

”Vi kan ikke vente længere. Tiden er løbet ud. Tiden er inde til, at vi alle må bevæge os i samme retning. Vi må sikre, at jorden er beboelig for os selv, for vores børn og for de kommende generationer,” appellerede Calderón.

”Naturen tilgiver ikke”

Guatemalas præsident, Álvaro Colom, var næste statsleder på talerstolen, og han tegnede et billede af et land, som har været hårdt ramt af klimakatastrofer i årets løb.

”Guatemala havde 109 dage i år med undtagelsestilstand på grund af voldsom regn. Mange mennesker mistede livet, og vi må bruge en fjerdedel af statsbudgettet på at genopbygge ødelagt infrastruktur,” forklarede den guatemalanske leder.

Han tilføjede, at naturen hverken glemmer eller tilgiver den skade, vi forvolder, og at vi i sidste ende vil betale for vores ødelæggelser. Om naturen glemmer eller tilgiver præsident Colom selv for at tillade olieboringer i en beskyttet naturpark i Petén regionen jungle, er uvist.

Præsident Johnson Toribiong fra den lille østat Palau i Stillehavet påpegede, at de lande, som er mest udsat for de destruktive effekter af klimaændringerne, samtidig er de lande, som er mindst ansvarlige for fænomenet.

Afrika-gruppen kræver penge og handling

Etiopiens premierminister, Meles Zenawi, talte på vegne af Den Afrikanske Gruppe, og fremhævede, at Afrika allerede følte de ødelæggende effekter af klimaændringerne. Han sagde, at de afrikanske nationer er nedslåede over, at man har mistet det momentum, som fandtes op til COP 15 i København. Ikke mindst fordi der hver eneste dag dør talløse afrikanere på grund af klimaændringerne.

“Den afrikanske delegation vil spille en konstruktiv rolle for at sikre, at vi vil få fremskridt i Cancún. Men vi må insistere på, at der stilles ”fast track” finansiering til rådighed for os. ”Fast track” klimafundene, som blev aftalt i København, må gøres tilgængelige, hvis vi skal bibeholde blot et minimum af tillid mellem udviklingslandene,” udtalte Zenawi.

Den etiopiske leder understregede, at det er fundamentalt for Den Afrikanske Gruppe at sikre midler til tilpasning til klimaændringerne og udbedring af klimaskader.

”En aftale, som ikke levere på disse områder, er ikke acceptabelt for os.”

Umbrella-gruppens tunge drenge

Australiens minister for klimaændringer og energieffektivitet, Greg Combet, talte på vegne af Umbrella-gruppen, som omfatter USA, Rusland, Canada, Japan, Norge, Island, New Zealand og Ukraine.

Budskabet fra denne gruppe var blandt andet, at The Copenhagen Agreement fra COP 15 sidste år skal respekteres. Desuden fremhævede Combet, at skove er et vigtigt område, som skal behandles mere indgående, ligesom de opstigende økonomier kræver særlig opmærksomhed. Canada og Japan meddelte i sidste uge, at de ikke vil forlænge Kyoto-protokollen efter dens udløb i 2012, og USA har aldrig ratificeret aftalen.

Et afgørende punkt i COP 16’s slutfase vil blive spørgsmålet om CO2-ansvaret for de opstigende økonomier – såsom Kina, Indien, Brasilien og flere lande i fjernøsten – sat i forhold til de industrialiserede landes historiske ansvar for udledning af drivhusgasser og dermed også klimaændringerne.

EU vil se resultater – men ikke for enhver pris

EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, gentog i store træk sine udmeldinger fra mandagens pressemøde, samtidig med at hun understregede EU’s vilje til at indgå en legalt bindende aftale sidste år.

”Det er fuldstændigt afgørende, at vi kan levere noget. At tage fra Cancún uden et resultat er ikke en mulighed. Vi må slutte denne uge med en række beslutninger, som kan sende verden på vej mod en ren, bæredygtig fremtid. Denne forhandlingsproces må lede til fremskridt.

EU forpligter sig til at gøre alt, hvad vi kan for at opnå det succesfulde resultat, som verden har så hårdt brug for,” konkluderede Hedegaard. EU fastholder dog stadig, at en global temperaturstigning på to grader celsius er acceptabel, selvom der er bred enighed om, at alt over 1,5 grader vil bringe verdens økosystemer i fare.

COP 16 slutter fredag aften, så verdens ledere har nu to dage til at få sat klimatoget på skinnerne og få lavet en brugbar køreplan for COP 17 i Durban næste år.