1.000 unge sydsudanere sikres skolegang

19. feb 2015
Af
Simon Kratholm Ankjærgaard

Med IBIS-programmet ALP kan 1.000 unge sydsudanere i ti lokalsamfund fortsætte deres skolegang trods konflikt og naturkatastrofer.

De stridende parter i den konflikt, der brød ud i Sydsudan i december 2013 holder sig i stigende grad væk fra området omkring Unity State i den sydligste del af landet. De anser egnen for at være ufarbar efter gentagne oversvømmelser og massive regnskyl. Det betyder, at området er blevet en magnet for titusindvis af internt fordrevne på flugt fra konflikten. Eksempelvis vurderer Relief and Rehabilitation Commission, at byen Ganyliel, der normalt huser 37.000 borgere, i dag også skal rumme 39.000 internt fordrevne.

"Nu ved jeg, hvad det betyder, når man kalder et område ufremkommeligt og svært at komme til". Denne kommentar kom fra IBIS-rådgiver Emanuel Muni, da han sammen med Else Hansen, der leder IBIS’ uddannelsesarbejde i Sydsudan, var på vej tilbage til hovedstaden Juba efter et fem dage besøg i Ganyliel.

De mange flygtninge og de mange naturkatastrofer har betydet afbrudt skolegang for flere tusinde børn og unge. Men nu er der håb for cirka 1.000 børn og unge i ti lokalsamfund i regionen. Via IBIS’ ALP-program får de nu mulighed for fortsat skolegang midt i konflikten og midt i katastroferne.

Uddannelse afbøder krigens konsekvenser

ALP står for Accelerated Learning Programme, og er en del af IBIS’ South Sudan Education in Emergency-projekt, der er finansieret af UNICEF.  ALP-programmet bygger ovenpå den sydsudanske regerings eget ALP-program og vil blandt andet sikre træning i læsefærdigheder på modersmålet samt støtte til og videreuddannelse af 40 lærere.

”I Sydsudan er der er desværre masser af børn og unge, udenfor såvel som inden for flygtningelejrene, der ikke har mulighed for at gå i skole, endsige modtage undervisning. Netop de børn og især unge er særligt udsatte for rekruttering til væbnede grupper, kriminalitet og stofmisbrug. Pigerne her er udsatte for kønsbaseret vold,” siger Bent Jahns, der er IBIS’ humanitære koordinator for uddannelse i nødsituationer.

”Muligheden for at modtage undervisning og gå i skole er en vigtig forudsætning for at kunne beskytte børnene og de unge og yde en positiv psykosocial støtte til de, der har været igennem traumatiske oplevelser. Det at gå i skole eller blot få mulighed for at modtage undervisning skaber en følelse af normalitet og rutine for børn, og det er et afgørende element i at afbøde de negative virkninger det har, at leve i et samfund der er påvirket af konflikt og store flygtningestrømme,” siger han.


Fakta

  • ALP er et accelereret undervisningsforløb, der halverer grundskoleuddannelsen fra 8 til 4 år. Det giver en chance til de børn og unge, der aldrig er kommet i skole eller er droppet ud på grund af konflikt eller andet.
  • 1.000 børn og unge i 10 lokalsamfund modtager ALP undervisning.
  • 40 ALP lærere trænes i at levere kvalitets undervisning og psykosocial støtte
  • 10 forældrebestyrelser trænes med henblik på at støtte op omkring skolen og monitorere undervisningen. 
  • I alt 80 skoler modtager undervisningsmateriale og lærebøger
  • I mere end halvdelen af skolerne foregår undervisningen under et træ, derfor vil der i forbindelse med indsatsen blive bygget 5 midlertidige skoler  udstyret med ordentlige toiletforhold, regnvandsopsamling og fritidsfaciliteter.
  • IBIS startede med ALP i Liberia og Sierra Leone i 2005 fulgt op af Sydsudan i 2007.