Antikorruption og svindel

Oxfam IBIS' antikorruptions politik for at forhindre korruption og svindel med udviklingsbistand, som implementeres i alle Oxfam IBIS-lande har været på plads siden 2009.

Siden januar 2013 har vi haft en whistleblower-ordning, hvor ansatte i organisationen kan rapportere anonymt ved mistanke om misbrug af bistandsmidler. Mistanke kan rapporteres til parl.audit@oxfamibis.dk

Oxfam IBIS offentliggør sager om svindel her på oxfamibis.dk.