Mozambique kan selv, hvis bare de får lov

10. feb 2012
Af
Oliver Graner Sæbye

Nye udvindingsprojekter kan gøre Mozambique i stand til at trække sig selv ud af fattigdom. Men en ny analyse fra IBIS viser, at landet er ved at misse chancen, fordi de ikke tager rimelig betaling fra de selskaber, der udvinder landets rigdomme. Det fremgår af en ny analyse fra IBIS.

Mozambiques regering har foreløbig godkendt ni såkaldte mega-projekter i landets udvindingsindustri. Projekter der i løbet af de kommende år kan spille en helt afgørende rolle for udviklingen af landets økonomi.

De værdifulde naturressourcer i Mozambiques undergrund kan potentielt transformere landets økonomi, og hvis ressourcerne beskattes retfærdigt, vil Mozambique kunne rejse sig fra at være et af de fattigste lande i Afrika til at være et middelindkomstland.

Problemer med beskatningen

Ni naturressourceprojekter har potentiale til at trække Mozambique ud af fattigdom og op i gruppen af mellemindkomstlande, som denne store grusgrav. - Foto: Thorkil G. Nielsen

Den store eksportværdi kommer dog ikke automatisk Mozambique til gode. For at den skal kunne omsættes til bæredygtig udvikling, er det nødvendigt at beskatte de multinationale virksomheder, der står for at udvinde og eksportere de værdifulde mineraler. Og her kniber det gevaldigt, viser en ny analyse, som IBIS står bag.

”Udvindingsindustrien bidrager med mindre end én procent af statens samlede budget, og tal fra IMF viser, at firmaerne betaler cirka fem procent af deres overskud i skat, selv om loven siger, at de skal betale mindst seks gange så meget. Det er grotesk,” siger Lars Koch, politikmedarbejder i IBIS

Landets vanskeligheder med at inddrive penge fra mega-projekterne i udvindingsindustrien skyldes to ting: kapitalflugt og de alt for fordelagtige kontrakter, som de multinationale selskaber på en eller anden måde har fået forhandlet igennem.

”Det kan som udviklingsland være svært at opkræve skatter fra multinationale selskaber, fordi de ofte rykker deres overskud ud af det land, hvor de har produktion, til datterselskaber placeret i skattely, hvor selskabsskatten er lille og hemmeligholdelsen er stor.

På denne måde er det muligt for udvindingsselskaberne at skjule, hvor stort deres overskud i Mozambique reelt er, og dermed undgå at betale skat i landet,” forklarer Lars Koch.

Derfor forsvinder millionerne

Global Financial Integrity anslår, at der mellem år 2000 og 2008 hvert år forsvandt 182 millioner USD ud af Mozambique på ulovlig vis. Det er penge, der ikke er betalt skat af, og derved går den i forvejen slunkne statskasse glip af store summer.
Samtidig ender selskaberne ofte med at forhandle sig til ekstremt lukrative betingelser for deres forretninger i landet.

Det giver sig blandt andet udslag i meget lave selskabsskatter, lave royalty-satser og en lang række undtagelser fra diverse skattebetalinger. Disse aftaler indeholder ofte klausuler og aftaler, der fuldstændig tilsidesætter landets i øvrigt gældende regler og love.

”Det er frygteligt. Det betyder, at Mozambique risikerer at gå fuldstændig glip af det, der ellers kunne løfte landet ud af fattigdom. Derfor er det især vigtigt at få genforhandlet kontrakterne, så den lange række af undtagelser og særaftaler bliver skrevet ud.,” siger Lars Koch.

Men hvad er løsningen?

Kapitalflugt er et globalt problem, der især rammer en lang række ressourcerige udviklingslande, og det er ikke et problem Mozambique kan løse alene.

Både i USA og EU er der i øjeblikket en række processer i gang, som blandt andet IBIS arbejder hårdt for, der forhåbentlig fører til implementeringen af en land-for-land lovgivning, der pålægger multinationale virksomheder at rapportere om deres omsætning, overskud, køb & slag og skattebetalinger for hvert enkelte projekt og hvert enkelt land de opererer i. På denne måde vil der være større mulighed for at dæmme op for kapitalflugt.

Når det kommer til de multinationale selskabers fordelagtige kontrakter, har Mozambique derimod gode muligheder for – blandt andet med støtte fra internationale ngo’er - selv at medvirke til at rette op på problemet. IMF og internationale skatteeksperter opfordrer direkte landets regering til at genforhandle kontrakterne om mega-projekterne for at øge indtjeningen til statskassen fra projekterne.

”Regeringen i Mozambique bør hurtigst muligt som anbefalet af IMF tage initiativ til at genforhandle de kontrakter, der er indgået med multinationale selskaber omkring landets mega-projekter, for at få en mere rimelig betaling fra selskaberne i form af skatter og afgifter.

Samtidig bør alle særaftaler angående skattebetalinger opgives, så alle mega-projekterne betaler selskabsskat efter landets allerede eksisterende lovgivning på området,” udtaler Lars Koch.

Læs IBIS-analysen:
Mozambique kan selv