EU til kamp mod korrupte regeringer – virksomhederne går fri

25. okt 2011
Af
Mads Philipsen

Et nyt forslag fra Europakommissionen skal skabe større gennemsigtighed i olie- og mineindustrien. Det er et vigtigt led i kampen mod korruption. Men virksomhederne kan fortsat trække hundreder af milliarder ud af udviklingslandene i det skjulte gennem skatteplanlægning. IBIS ser derfor forslaget som et skridt i den rigtigt retning, men der er lang vej igen.

Direktiverne bremser korruption…

Tirsdag den 25. oktober offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til ændringer i regnskabs- og transparensdirektiverne, der sætter nye standarder for, hvordan virksomheder skal offentliggøre deres regnskaber (EU Transparency Obligation Directive og Accounting Directive).

Direktiverne sigter på at bekæmpe korruption. Det gøres ved at virksomheder i olie- og mineindustrien tvinges til at offentliggøre, hvor meget de betaler i skat for f.eks. hver mine eller boreplatform de har i alle de lande de arbejder i.

På den måde bliver det synligt, hvor meget virksomhederne betaler i skat, og dermed hvor meget civilbefolkningen kan forvente havner i statsbudgettet. Er der uoverensstemmelse mellem, hvad virksomhederne siger de giver, og staten siger de får, kan det være en indikator på korruption.

Politisk rådgiver i IBIS, Lars Koch, hilser direktiverne velkommen og ser dem som et væsentligt middel til bekæmpelse af korruption:

”Det er helt klart et skridt i den rigtige retning. Vores partnere i ressourcerige lande får nu langt bedre mulighed for at se, om overskuddet fra olie, gas og mineraler går til uddannelse, sundhed og udvikling eller om de forsvinder ned i lommerne på politikerne.”

… men virksomhederne går fri

Korruption blandt politikere er imidlertid langt fra det eneste problem i denne sektor. Med de nye direktiver vil det kun blive tydeligt, hvor meget virksomhederne betaler i skat, og ikke hvor meget de burde betale:

”Olie- og mineindustriens brug af skattely er et langt større problem end simpel korruption. Hvert år forsvinder hundrede af milliarder af dollars ud af ulandene på grund af virksomhedernes skattespekulation. Det formår direktiverne ikke at adressere,” forklarer Lars Koch.

Danmark skal gå forrest

Direktiverne kan stadig nå at blive mere ambitiøse. De skal nu til forhandling mellem Europaparlamentet og Ministerrådet og her kommer den danske regering til at spille en central rolle. Danmark skal som formandsland forhandle direktiverne på plads til foråret.

”Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre har i regeringsgrundlaget lovet at Danmark vil føre an i kampen for at lukke skattehuller, adressere illegal kapitalflugt og fremme en retfærdig beskatning af naturressourcerne i verdens fattigste lande. Nu er det tid til at sætte handling bag ordene.” siger Lars Koch.

Lars Koch ser derfor frem til forhandlingerne:

”Regeringen har nu en enestående mulighed for at gå foran for en progressiv lovgivning, der kan skabe gennemsigtighed i olie og mineselskabernes skatteplanlægning. De enorme værdier fra olie og mineraler skal bidrage til at finansiere uddannelse, sundhed og udvikling i de fattigste lande –ikke havne i hemmelige selskaber i skattely.”

Yderligere information og kommentar:

Der forsvinder hvert år ca. 1.200 milliarder dollars ud af udviklingslandene gennem illegal kapitalflugt. Cirka to tredjedele af kapitalflugten sker gennem multinationale selskabers skatteplanlægning.

I Afrika er det helt overvejende olie- og mineindustrien, der flytter kapital ud af kontinentet.

I 2008 var eksportværdien af olie, gas og mineraler i Afrika cirka 400 milliarder dollars, hvilket er cirka ti gange så meget som den samlede bistand til kontinentet på 44 milliarder dollars.

Læs IBIS-analysen
Virksomheders brug af skattely og gennemsigtige regnskaber

Læs Tax Justice Networks nyhedsbrev om:
Country by Country Rapporteringen