Agent footprint

Agent Footprint er et spændende webbaseret et undervisningsmateriale, der sætter klima, miljø og bæredygtighed på skoleskemaet.

Målgruppen er folkeskolens mellemtrin hvor det primært knytter sig til fagene natur-og teknik og matematik, samt overbygningen via fagene biologi, geografi, samfundsfag og matematik.

Agent Footprint er et undervisningsmateriale, der både tager klimaspørgsmålet og eleverne alvorligt. De komplekse globale problemstillinger er forenklet og formidlet på en måde, der giver eleverne mulighed for at tage stilling til egne handlemuligheder.

Løsningen af de store klimaspørgsmål er ikke individuel. Men udgangspunktet er, at eleverne er aktører i fremtidens politiske beslutninger – verdensborgere så at sige. Set i det perspektiv er det vigtigt at koble viden og forståelse af sammenhænge med egne handlemuligheder. Ellers er det let at miste både overblik og interesse.

Agent Footprint er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

Materialet indeholder også en stor landedatabase og klimahistorier fra hele verden. Her bliver eleverne præsenteret for de globale aspekter af de store klimaspørgsmål.

Find materialet på www.agentfootprint.dk