Gør vi nok for at bekæmpe ulighed på uddannelsesområdet?

24. jan 2020

For at opnå Verdensmålenes vision om en mere fredelig, velstående og bæredygtig verden, skal vi gøre meget mere for at sikre, at alle børn har adgang til kvalitetsuddannelse.

24. januar var det FNs International Uddannelsesdag. Vi fejrer den rolle, uddannelse spiller i at skabe fred, sikkerhed og udvikling. Uddannelse, særligt pigers uddannelse, har en fantastisk påvirkning på sundhed, vækst, fredsopbygning og mange andre dele af udvikling. Hvis vi investerer i den rigtige form for uddannelse, kan vi hjælpe til at opnå resten af Verdensmålene. Men den globale ulighed holder os tilbage.

For at opnå Verdensmålenes vision om en mere fredelig, velstående og bæredygtig verden, skal vi gøre meget mere for at sikre, at alle børn har adgang til kvalitetsuddannelse, uanset deres families indkomst eller deres køn, etniske oprindelse eller, hvor de er født.

Vi taler ofte om uddannelse som den ’store udligner’ i samfundet. Igennem uddannelse burde ethvert barn, uanset baggrund, have mulighed for at skabe den fremtid, de ønsker, og opnå deres fulde potentiale. Men det er desværre ikke virkeligheden. Alt for ofte bestemmer deres families indkomst, om de faktisk får den mulighed.

I Danmark klarer elever fra den øvre middelklasse sig 30 procent bedre til 9. klasses eksamen end børn fra fattigere hjem. Uligheden i uddannelse er endnu mere tydelig at se i udviklingslande, hvor det er 7 gange mere sandsynligt, at børn fra rige familier gennemfører 12 års uddannelse end børn fra fattige familier.

I Madagaskar har 97 procent af de rigeste børn lært at læse efter 6. klasse, men kun 15 procent af de fattigste har opnået det samme. Og selvom der i mange lande nu er lige mange piger og drenge, der gennemfører skolen op til 6. klasse, halter pigerne stadig langt bagefter, når det kommer til at gennemføre 9. klasse og ungdomsuddannelserne – for hver 100 drenge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, gør kun 66 piger.

Uden uddannelse bliver børn efterladt
Ulighed holder hele generationer af børn og unge tilbage. I nogle af verdens fattigste lande kan op mod 80 procent af 10-årige børn ikke læse en helt enkel historie. Uden den transformative mulighed som kvalitetsuddannelse er, vil fattige og marginaliserede børn blive efterladt.

Så hvad kan vi gøre? Vi tror på, at hvis vi vil bekæmpe ulighed, skal vi investere i offentlig kvalitetsuddannelse for alle uanset baggrund eller indkomst. Ved at garantere gratis uddannelse for alle børn, ved at sikre at lærere er ordentligt trænede, og ved at sikre at piger og drenge har lige muligheder for at lære, investerer lande og samfund i at udvikle en mere lige verden.

Størstedelen af pengene til uddannelse kommer fra statsbudgetterne i udviklingslandene selv, men hvis vi vitterlig tror på, at ingen må efterlades, og at alle skal have mulighed for at få den fremtid, de ønsker, så er vi også nødt til at give en større del af den globale bistand til uddannelse og sikre, at det går til de lande og de mennesker, der har størst brug for dem. Derfor er det helt uacceptabelt, at bistand til uddannelse står helt i stampe og ikke øges.

Onsdag d. 29. januar deltager vi sammen med udviklingsminister Rasmus Prehn (Soc.) og andre i en diskussion om, hvordan vi kan skabe bæredygtige uddannelsessystemer, der kommer alle børn til gode. Dette er et vigtigt område, som Danmark har været en vigtig spiller i globalt.

På denne, den anden Internationale Uddannelsesdag nogensinde, opfordrer vi regeringer og andre udviklingsaktører til at kæmpe for kvalitetsuddannelse for de fattigste og mest marginaliserede børn i verden. Vi har kun ti år tilbage til at opnå Verdensmålene. Hvis vi skal nå dem, skal dette være årtiet for uddannelse!

Alice P. Albright er direktør for Global Partnership for Education (GPE) og Kristian Weise er generalsekretær i Oxfam IBIS