'80-erne

Projekterne bliver større og flere kooperanter rejser ud til projekter og partnere i Latinamerika og Afrika.

Stipendieprogrammet fases ud.

Vi får et formelt sekretariat med program-ansvarlige, informationsmedarbejdere og generalsekretariat i København.

Alle projekter har en baggrundsgruppe i Danmark med aktive medlemmer, der følger udviklingen i projektet og samarbejdslandet.

Medlemmer og aktivister arrangerer koncerter, foredrag, udstillinger og andre aktiviteter i Danmark.