4000 unge hjulpet ud af arbejdsløshed

27. mar 2020
Af
Malene Aadal Bo

De nye job

  • I alt har projektet hjulpet 3920 unge i arbejde fra 2017 - 2019.
  • De fordeler sig med Egypten 842, Jordan 1572, Marokko 959 og Tunesien 547.
  • 25 procent er formelle job i etablerede virksomheder. (I Marokko gælder det 100 procent).
  • 75 procent er unge, der har skabt en indtægt som selvstændige typisk inden for håndværk, kommunikation, landbrug eller service.
  • Størstedelen er udsatte unge som før hverken var i arbejde eller i gang med nogen form for træning.

Nye metoder og samarbejdsformer har skabt job til knap 4.000 af de dårligst stillede unge i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien. Det viser en opgørelse, Oxfam IBIS har lavet, efter to år som del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

”Man kan ikke overvurdere den betydning, det har for hver enkelt af disse næsten 4.000 unge, at de nu har en indtægt og har fået den status, det giver i disse samfund, når man er i stand til at forsørge sig selv og sin familie,” siger Lene Ingvartsen, der koordinerer Oxfam IBIS’ arbejde i regionen.

Arbejdsløsheden blandt unge i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien er flere steder på mere end 25 procent, og uden arbejde er disse unge mennesker fanget i en ond spiral af fattigdom og diskrimination.
”Vi taler generationer af unge mænd og kvinder, som står stort set uden muligheder. Unge i hundredtusindvis, som er ved at miste modet, og som mangler overskud til at kæmpe for at forandre deres eget liv eller samfund til det bedre,” siger Lene Ingvartsen.

Det overordnede formål med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er at støtte de kræfter i Mellemøsten og Nordafrika, der kan bidrage til at skabe en mere demokratisk og fredelig region. Og her er det altså afgørende at skabe job og indflydelse til unge.

Mange veje til beskæftigelse

Og det kan lade sig gøre, fastslår Lamine Ben Azouz fra den tunesiske organisation IACE, som er en af Oxfams partnere i projektet. Ifølge Lamine Ben Azouz skal man dog overvinde tre primære udfordringer.
En er den manglende mulighed og tradition for iværksætteri.
En anden er den manglende mobilitet – især unge kvinder har svært ved at tage et job, som kræver lang transport til og fra deres hjem.
Den tredje er gabet mellem de unges uddannelse og færdigheder og det, som virksomhederne efterspørger.

Arbejdsløsheden i tal

  • Officielt er ledigheden blandt unge i regionen mellem 10 og 25 procent - ifølge andre tal er op mod halvdelen af en årgang lige nu hverken i arbejde eller under uddannelse.
  • Adgangen til beskæftigelse er ringere for kvinder. I Egypten er kun 18,2 procent af kvinder over 15 år tilknyttet arbejdsmarkedet.
  • Mange arbejder i den uformelle sektor med lav løn, manglende sygeforsikring og dårlige arbejdsforhold.
  • Regionen har store ulgheder mellem mænd og kvinder og mellem top og bund i samfundet.

”I Tunesien er det særligt det sidste, der er problemet, og derfor det, vi især har fokuseret på. Vi analyserede arbejdsmarkedet for at se, hvor der er job at få, og hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger. Derefter lavede vi kurser og gav de unge deltagere præcis de kompetencer og sørgede for, at de unge og virksomhederne fandt hinanden ved at arrangere jobmesser, praktik og jobsamtaler. Og det virkede,” siger Lamine Ben Azouz, hvis organisation har stået for en stor del af de knap 550 job, projektet foreløbig har skabt i Tunesien.

Det højeste antal job er skabt i Jordan, hvor man på samme måde har arbejdet på at mindske afstanden mellem de unge og arbejdsmarkedet ved at sætte ind mange steder på én gang.

”Der er ikke én bred vej til beskæftigelse – snarere en masse stier, som via med projektet er med til at gøre farbare,” siger Rula Aburub, der er Economic Justice Project Manager for Oxfam i Jordan og leder indsatsen med at få de jordanske unge i arbejde.

”Det handler om at identificere, hvor i arbejdsmarkedet, der er mulighed for vækst, og hvordan man matcher de unges kompetencer til virksomhedernes behov. Men det handler også om at skabe bedre vilkår for iværksættere og generelt skabe større rum og bedre muligheder for unges indflydelse på deres liv og samfund,” opsummerer Rula Aburub.

Nu har knap 4.000 brudt barriererne og fået job og nye muligheder i livet. Forventningen er, at langt flere fremover vil komme i arbejde som følge af de tiltag, projektet har bidraget til.

Overvinde håbløsheden

Ud over de 4000 unge, der er kommet i arbejde, har yderligere 25.000 haft gavn af projektet. Det er unge, som med træning og støtte er på vej til at åbne deres egen butik eller lære et håndværk, de kan leve af. Det er unge, som lærer engelsk eller har været i praktik eller på anden vis har nærmet sig jobmarkedet. Og det er unge, som har fået støtte til at overkomme håbløsheden og tage de første skridt i retning af et bedre liv.

"Det er mange forskellige typer af tiltag og en bred vifte af aktører, som med succes er bragt sammen i dette projekt, og som i fællesskab har skabt helt nye muligheder for regionens unge," siger Lene Ingvartsen.

Lamine Ben Azouz tilføjer: ”Det største, vi har opnået, er måske, at vi har vundet de unges tillid. De føler, at vi forstår dem og lytter til deres ønsker og behov og kun sådan kan vi hjælpe dem med at overkomme de nederlag og den stigmatisering, mange af dem har med sig i bagagen.”

 

Hent summary af statusrapporten

 

Det gør Oxfam

Oxfam samarbejder med en række lokale organisationer om at hjælpe unge til indflydelse og job. Det sker som del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som er finansieret af det danske udenrigsministerium. Vi støtter unge i Tunesien, Egypten, Jordan og Marokko til at få indflydelse på deres liv og samfund og samarbejder blandt andet med organisationer, der kæmper for muligheder, frihed og lighed for unge. Læs mere på www.oxfamibis.dk/dapp eller www.dapp.dk

Et forbillede

Hdia Mabrueka bor sammen med sin mor i sit barndomshjem, en lille beskeden gård 15 kilometer fra den nærmeste by i det centrale Tunesien. På to år er hun gået fra at være en, der bare drømte om at bidrage med et eller andet, til at være forbillede og forretningskvinde.

Så længe Hdia kan huske, har familien haft økonomiske problemer. Hun var ikke ret gammel, før hun droppede ud af skolen og i stedet holdt sulten fra døren ved at arbejde som løsarbejder i de nærliggende landbrug. Hun plukkede oliven og henneblade, hun hjalp med at gøre jorden klar til næste sæson. Et hårdt og slidsomt arbejde, der som regel var elendigt betalt.

Med tiden fandt hun på at sy lidt og flette lidt kurve og forsøge at sælge dem. Det blev aldrig rigtig til noget, ligesom drømmen om at blive arabisklærer på den lokale skole - eller drømmen om at blive gift og stifte familie heller ikke rigtig blev til noget.

”Jeg har været meget skuffet over mit liv. Til sidst var min drøm bare, at jeg ville lykkes med et eller andet. At komme til at tælle som en fuldgyldig borger, der bidrager med noget.”

Sådan havde Hdia det i 2017. Da gik hun på iværksætterkursus, arrangeret af Oxfams tunesiske partner FIDEL, hvor hun forfinede sit håndværk og lærte, hvordan man markedsfører og sælger sine produkter. Langsomt sneg en ny selvtillid sig ind på hende. Hun blev smittet af den gode energi på kurset, og hun blev opmuntret til at tro på sig selv. Hun fik et netværk af mennesker, som støtter og hjælper hinanden. Og med tiden oplevede hun, at de handlende på markedet kom til at kende hendes navn og efterspurgte de kurve, som netop hun havde flettet.

I dag, godt to år senere, kan Hdia kalde sig iværksætter og forretningskvinde. Hun er blevet dygtig til at læse markedet og lave de produkter, som kunderne efterspørger lige nu. Hun er blevet dygtig til at forhandle med butikkerne, og dem der har boderne, så hun får en god pris for sine ting. Hun har faktisk så meget succes, at hun har ansat andre kvinder og givet dem en chance for at løfte sig ud af fattigdom.

Hun er blevet et forbillede.

”Jeg drømte om at komme til at klare mig selv, men er blevet en som endda kan hjælpe andre. Jeg håber og tror, at mit eksempel giver andre kvinder mod til at kæmpe for det, de drømmer om,” siger Hdia Mabrueka.