3 grunde til, at uddannelse bekæmper ulighed

11. nov 2016
Af
Line Steen Bygballe

I Oxfam IBIS arbejder vi ud fra den overbevisning, at uddannelse bekæmper ulighed. Men hvad betyder det egentligt? Her er tre stærke grunde til, at Oxfam IBIS ser kvalitetsuddannelse som essentielt for at bekæmpe ulighed

1. Flere med i fællesskabet: Fattige og marginaliserede mennesker er ofte en usynlig gruppe, hvis menneskerettigheder bliver overset - det sker især for kvinder og børn. Men med adgang til gratis, god uddannelse bliver disse grupper inkluderet i samfundet. Det giver dem mulighed for at bryde med faste strukturer, og det har en positiv omfordelende effekt af ressourcer. Dermed mindskes uligheden i samfundet.

2. Social og økonomisk mobilitet: Uddannelse giver adgang og kvalifikationer til arbejdsmarkedet. Det åbner dørene for det enkelte menneske og giver ham eller hende mulighed for at rykke ud af fattigdom og ændre på sin sociale og økonomiske tilværelse.

3. Aktive medborgere: Uddannelse  er med til at klæde den enkelte borger på til at tænke kritisk, kæmpe for sine rettigheder og skabe ændringer i samfundet. På den måde bliver det muligt for det enkelte menneske at bruge sin stemme i samfundet.

Oxfam intensiverer arbejdet

De tre ovenstående punkter var på dagsordenen, da Oxfam IBIS i sidste uge afholdt en succesfuld workshop med Oxfamkollegaer og ledere fra hele verden.Som resultat af workshoppen grundlagde vi en ny uddannelsesgruppe inden for Oxfam, hvor vi skal dele viden og erfaringer og arbejde sammen i forhold til politiske temaer som for eksempel kommercialisering af uddannelse.

Vi vil sikre, at donorer og regeringer sætter nok penge af til god, gratis uddannelse til alle – og vi er enige om, at det er vigtigt, at det skal være kvalitetsuddannelse. Det er nemlig ikke lige meget, hvilken slags uddannelse, mennesker får; den skal være transformerende og være med til at skabe aktive og kritiske medborgere, der ændrer økonomisk, social og  politisk ulighed og manglende ligestilling. For en god uddannelse kan være med til at ændre tilværelsen for det enkelte menneske – og for hele verden!