10.000 indianske børn får en god uddannelse

21. Maj 2019
Af
Rikke Hovn Poulsen

Oxfam IBIS og Hempel Fonden er gået sammen for at give børn i Bolivia og Guatemala en god skolegang - og en fremtid med nye muligheder

Skolebøger, der ikke giver mening. Lærere, der taler et sprog, du ikke forstår. Vold og overgreb i og uden for skolen.

Udfordringerne er næsten uoverstigelige for mange oprindelige folks børn, når de starter i skolen. Og det betyder desværre, at alt for mange dropper ud, inden de for alvor kommer i gang med at lære. Især pigerne har det svært: I Guatemala går piger med indiansk baggrund i gennemsnit kun i skole i 2,6 år. I Bolivia gennemfører kun hver fjerde indianske pige grundskolen på seks år.

FN’s verdensmål siger klart, at alle verdens børn i 2030 skal have adgang til uddannelse af en ordentlig kvalitet. Derfor har Oxfam IBIS og Hempel Fonden indgået et stærkt strategisk partnerskab for at gøre noget ved det. Hempel Fonden bidrager med 18 millioner kroner til  projektet, og sammen med undervisningsmyndigheder og lokale partnere vil vi i løbet af tre år forbedre undervisningen markant for 10.000 indianske børn i Guatemala og Bolivia.

”Det er et fantastisk samarbejde, vi har indgået, og det kommer til at gøre en verden til forskel for en hel masse børn. Vi vil se på, hvordan vi kan støtte op om lærerne, og hvordan ny teknologi kan være med til at forbedre læring og fastholde børnene – især pigerne – i skolen, så de får  mulighed for selv at skabe sig en fremtid fri for fattigdom og diskrimination,” siger uddannelsesrådgiver Grethe Markussen fra Oxfam IBIS.

Totrinsraket mod fremtiden

Projektet forventes at sætte ind på to fronter. Først og fremmest vil vi arbejde med at forbedre den undervisning, som de indianske børn møder i skolen. Den skal tage udgangspunkt i deres egen verden og historie – og ikke en virkelighed tusind kilometer væk blandt folk, der lever på en helt anden måde end dem. Og så skal den foregå på et sprog, de kan forstå.

”Lærerne er nødt til at kunne undervise på børnenes modersmål. Ellers ender det med at børnene sidder det meste af deres skoletid uden at lære noget”, siger Grethe Markussen fra Oxfam IBIS.

For det andet kommer den særlige udfordring for pigerne, at de netop er piger. Alt for mange piger oplever overgreb i skolen eller i lokalsamfundene. Og mange bliver gravide og dropper ud allerede i grundskolen. I Bolivia som helhed er hver fjerde pige mellem 12 og 18 år blevet mor eller gravid. I de områder, hvor vi skal arbejde, er tallet helt oppe på 71 procent.

”Samfundet i lokalområderne er præget af en macho-kultur. Hvis vi virkelig skal gøre noget ved volden mod kvinder og piger, er vi nødt til at sætte ind bredere end bare i skolen. Det er hele lokalsamfundet, der skal inddrages,” forklarer Grethe Markussen.

Derfor bliver uddannelse af skolebestyrelser og forældreråd vigtige ingredienser i programmet – foruden selvfølgelig lærertræning og udvikling af nye skolematerialer.

”Målet er, at langt flere piger og drenge om få år vil gøre grundskolen færdig og gå videre i uddannelsessystemet. Og så satser vi på at udvikle en god model, som kan bredes ud, så andre indianske børn også vil få gavn af projektet,” siger Grethe Markussen.

Oxfam IBIS har kæmpet for de indianske befolkningers rettigheder i Latinamerika i mere end 30 år. Vi har tidligere med succes samarbejdet med Hempel Fonden omkring uddannelse i Bolivia og i en række afrikanske lande.