Navneskift til Oxfam IBIS i juni 2016 blev kulminationen på flere års forberedelser og beslutninger i Oxfam og IBIS.

18. marts 2016 blev vi officielt medlem af Oxfam. 24. oktober 2015 tog IBIS' medlemmer på generalforsamlingen en markant og vigtig beslutning, ved at stemme "ja" til, at IBIS skal være medlem af Oxfam. Dermed fulgte de styrelsens anbefaling fra den 6. oktober. Læs styrelsens indstilling

På generalforsamlingen i 2014 besluttede medlemmerne at tilknytte IBIS til i Oxfam som observatør. Observatørperioden blev brugt til at afprøve og udvikle samarbejdet begge veje. På et møde 22. september 2015 besluttede styrelsen endeligt, at indstille til generalforsamlingen at IBIS blev medlem af Oxfam. Derefter var det op til medlemmerne at diskutere, vurdere og i sidste ende beslutte, om IBIS skulle være fuldgyldigt medlem af Oxfam.

Nedenfor finder du en oversigt over afklarings- og beslutningsprocessen. Oxfam IBIS var og er fortsat en medlemsorganisation, og det er generalforsamlingen, der har taget beslutningen om at blive medlem af Oxfam. Derfor finder du også resumeer af de vigtigste diskussioner, udredninger, analyser og overvejelser, som bestyrelsen, medlemmer og medarbejdere har gjort sig i processen.

Tidslinje

10.06.16 IBIS skifter navn til Oxfam IBIS

18.03.16 IBIS blev det 18. medlem af Oxfam

10.02.16
2. ekstraordinære generalforsamling (ændring af vedtægter)

16.12.15 1. ekstraordinære generalforsamling (ændring af vedtægter)

24.10.15 Generalforsamling i IBIS (beslutning om medlemskab)

22.09.15 Styrelsen debaterer og afgiver sin indstilling til generalforsamlingen

02.09.15 Online debat: Diskutér Oxfam fra sofaen

12.05.15 Debatmøde: Kan IBIS arbejde med uddannelse i Oxfam?

15.04.15 Debatmøde: Hvad betyder Oxfam for IBIS’ identitet i Danmark?

19.02.15 Debatmøde: IBIS i Oxfam: perspektiver og udfordringer

22.01.15 Debatmøde: IBIS i Oxfam med fokus på IBIS’ programarbejde

06.09.14 IBIS' generalforsamling siger ja til, at IBIS bliver observatør i Oxfam.

26.08.14 Diskutér Oxfam fra sofaen: Online debat og spørgetime på Facebook.

03.07.14 Styrelsen vedtager en indstilling til generalforsamlingen.

27.06.14 Den endelige analyse præsenteres og diskuteres på styrelsesmøde. Navigerer i rørte vande.

26.05.14 Fyraftensmøde i U-huset

29.04.14 Styrelsen diskuterer de foreløbige resultater af analyserne

17.03.14 Debatmøde med Knud Vilby: NGO'er i fremtidens bistand: Muligheder og udfordringer

Feb.-apr. 14 IBIS undersøger de tematiske spørgsmål.

Feb.-apr. 14 Styrelsen og IBIS' ledergruppe besøger IBIS' lande og laver landerapporter.

04.02.14 Knud Vilbys rapport til IBIS, Navigating in troubled waters, fremlægges for IBIS' styrelse

16.12.13 IBIS' styrelse beslutter at igangsætte undersøgelse af fordele og ulemper ved at søge medlemskab af Oxfam International

 

Fast actions block