Foto: William Vest-Lillesøe

Af:

Malene Aadal Bo og William Vest-Lillesøe

Job og indflydelse til 9.500 unge mænd og kvinder, der i dag står uden mulighed og fremtidshåb. Det er målet for det arbejde, Oxfam IBIS til juli tager fat på som del af det Dansk-Arabisk Partnerskabs Program.

For seks år siden stod Mellemøstens unge skulder ved skulder i de demonstrationer, oprør og revolutioner, der siden skulle blive kendt som Det Arabiske Forår. Unge mænd og kvinder protesterede mod ringe levevilkår og arbejdsløshed og forenedes i deres krav om demokrati og frihed. Og selv om vejen stadig så langt fra er banet, er det ifølge Annemette Danielsen stadig det, regionens unge drømmer om.

Hun er seniorrådgiver hos Oxfam IBIS og ekspert i arbejdet med unge og jobskabelse.
”Det var de unge, der åbnede det arabiske forår, og de har brug for demokratisk indflydelse og jobmuligheder, så de kan skabe en god og fredelig fremtid. Men arbejdsløsheden blandt unge i Mellemøsten er tårnhøj, og de er i vidt omfang ekskluderet fra alle vigtige sammenhænge i samfundet,” siger Annemette Danielsen.

Om projektet

  • Titel: Development Engagement on Youth Participation and EmploymentMål: At skabe job til 9500 unge mænd og kvinder i Jordan, Egypten, Tunesien og Marokko. Projektet skal give kvinder bedre adgang til uddannelse og job og skabe mulighed for en demokratisk udvikling, hvor unge får indflydelse og bliver hørt.
  • Partnere: Oxfam skal arbejde tæt sammen med det lokale civilsamfund, private virksomheder og offentlige myndigheder, og også danske Claus Meyer har vist interesse for at bidrage ved at etablere et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt i stil med det, han og Oxfam IBIS tidligere har samarbejdet om i Bolivia.
  • Budget: Der er afsat 175 millioner kroner over fem år til at løfte opgaven.
  • DAPP: Projektet er en del af det Dansk-Arabiske Partnerskab Program, som hører under Udenrigsministeriet. Oxfam IBIS fik opgaven, efter Udenrigsministeriet satte den i udbud i januar 20
  • Læs mere om Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Netop jobskabelse og indflydelse for unge er en del af det dialog- og udviklingsprojektet, som siden 2011 har støttet demokratiske kræfter og hele Mellemøsten. Det er netop gået ind i sin anden fase under navnet det Dansk-Arabiske Partnerskabs Program (DAPP), og Oxfam IBIS er en af de organisationer, der er blevet inviteret til at deltage.

Konkret har vi fået 175 millioner kroner til at skabe jobmuligheder for unge i Marokko, Jordan, Tunesien og Egypten.
”Unge under 30 år udgør op mod 70 procent af befolkningen i disse lande, og for dem er et job helt afgørende. Vores opgave er at hjælpe den generation, så de ikke står tilbage helt uden håb og muligheder,” siger Annemette Danielsen.

Den opgave skal Oxfam IBIS løfte i tæt samarbejde med lokale partnere fra civilsamfundet, private virksomheder og myndigheder i de fire lande. Målet er at 9500 unge skal komme i arbejde over de næste fem år. Det skal blandt andet ske ved at tilbyde unge erhvervsrettede kurser, ved at styrke de unges mulighed for at starte egen virksomhed, ved at samarbejde med store produktionsvirksomheder om at skabe gode job til både mænd og kvinder og ved at give unge medbestemmelse og et medansvar for at skabe deres egen fremtid.

”Vi skal undgå den håbløshed, som øger risikoen for at unge radikaliseres eller føler sig tvunget til en usikker fremtid som illegal immigrant. Vi skal bakke op om de arabiske unge i deres indsats for at skabe en fremtid for sig selv i deres egne hjemlande, og støtte deres arbejde for en fredelig og demokratisk udvikling i regionen,” siger Annemette Danielsen.

Det er første gang Oxfam IBIS har udviklingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika, men langt fra første gang vi arbejder med at skabe uddannelse og job til unge. Det har været en vigtig del af vores udviklingsarbejde i både Afrika og Latinamerika, og ifølge Annemette Danielsen er der mange lighedspunkter mellem det kommende arbejde i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien og det, vi tidligere har lavet andre steder i verden.

”Der er faktisk flere lighedspunkter end forskelle i de unges betingelser disse steder. Unge er mange steder en udsat og ekskluderet gruppe. Deres rettigheder er under pres, fattigdommen er høj, deres adgang til kvalitetsuddannelse er begrænset, og det er svært for dem at få et job” siger Annemette Danielsen.

Det er afgørende for projektet, at der bliver et tæt samarbejde mellem lokale organisationer, myndigheder og virksomheder. En del af arbejdsløshedsproblemet handler nemlig om, at de unge og arbejdsgiverne ikke kan finde hinanden, selv om der faktisk er brug for arbejdskraft. I Tunesien mangler der folk i frugt- og grøntindustrien, men arbejdsforholdene gør det eksempelvis for utrygt forkvinderne at arbejde her. I Jordan bliver mange byggerier forsinket, fordi man mangler kvalificeret arbejdskraft – her kan arbejdsgiverne nå langt med bedre arbejdsforhold og korte specialiserede kurser, der kan give de unge de praktiske færdigheder til at indgå i arbejdet.

”Der er meget at tage fat på, men også mange muligheder. Og belønningen for at få det til at lykkes er meget stor. Hvis vi kan være med til at udvikle modeller og tilgange, som giver de unge adgang til indflydelse og job, er vi også med til at skabe fundamentet for en god og fredelig udvikling i regionen,” siger Annemette Danielsen.

Kommentarer

Fast actions block