Foto: William Vest-Lillesøe

Af:

Malene Aadal Bo

I år er det 10 år siden, at FN vedtog en særlig deklaration om oprindelige folks rettigheder. Vedtagelsen var dengang en kæmpe sejr, og deklarationen er i dag et vigtigt værktøj i den kamp mod fattigdom og diskrimination, som verdens oprindelige folk desværre stadig må kæmpe.

”Deklarationen om oprindelige folks rettigheder har de seneste 10 år været af afgørende betydning for oprindelige folk, og den fortjener i høj grad at blive fejret. Desværre er den ikke mindre relevant i dag end for 10 år siden, for oprindelige folk må stadig hver dag kæmpe for deres ret til at få adgang til uddannelse, jord, sundhed og indflydelse på lige fod med andre,” siger Mie Roesdahl, generalsekretær i Oxfam IBIS.

Oprindelige folk lever i stigende grad i lande, der ikke længere er udviklingslande, men hvor uligheden inden for landegrænserne til gengæld er enorm. Det gælder særligt i Latinamerika, hvor oprindelige folk mange steder lever i ekstrem fattigdom med ringe eller ingen adgang til de goder, resten af befolkningen nyder godt af. I Mexico er fattigdommen 4,5 gange så høj blandt oprindelige folk, som i resten af befolkningen, og i Ecuador er 97 procent af højlandets oprindelige folk fattige, mens det gælder 50 procent i resten af landet.
Samtidig viser statistikkerne tydeligt, at oprindelige folk får markant mindre og ringere uddannelse, har sværere ved at få job, er underrepræsenteret i stort set alle beslutningsfora og er langt mere udsat, når det kommer til eksempelvis vold, børnedødelighed, tvangsægteskaber, manglende retssikkerhed og diskrimination.

”Det er udtryk for nogle meget store problemer med ulighed og diskrimination,” siger Mie Roesdahl og tilføjer, at 40 procent af de menneskeretsforkæmpere, der hvert år mister livet, tilhører et oprindeligt folk, selv om oprindelige folk kun udgør omkring 5 procent af verdens befolkning. Og så er oprindelige folk dem, der kommer allermest i klemme, når store virksomheder rykker ind for at udvinde et områdes naturressourcer – det være sig olie, guld, mineraler, landbrug eller træ.

”De seneste 20 år har Oxfam IBIS samarbejdet med de oprindelige folks organisationer i både Mellem- og Sydamerika, og deklarationen var i sig selv en stor sejr for vores arbejde og de mennesker, vi arbejder sammen med. Næste seje træk er at sikre, at erklæringen slår helt igennem i de enkelte lande. Det kræver massivt politisk pres og støtte til de oprindelige folk i deres kamp for retfærdighed,” siger Mie Roesdahl.

Oxfam IBIS er en af få danske organisationer, der stadig støtter Latinamerikas oprindelige folk i deres kamp for lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Vi har særligt fokus på at styrke de oprindelige folks organisationer i deres kamp for rettigheder og indflydelse, beskytte menneskerettighedsforkæmpere og hjælpe lokalsamfund, som bliver klemt af store virksomheders udvinding af naturressourcer.

Læs mere om Oxfam IBIS’ støtte til oprindelige folk på www.oxfamibis.dk/latinamerika

Kommentarer

Fast actions block