Årsomsætning 2015

Oxfam IBIS' samlede omsætning var i 2015 på lidt over 220 millioner kroner.

Administration

I 2015 brugte Oxfam IBIS 7,6 procent på administration og 5,9 procent når information og fundraising er trukket fra.

Finansiering

Rammebevillingen fra Danida udgør 57,8 procent af Oxfam IBIS' indtægter og 33 procent af Oxfam IBIS' indtægter kommer fra andre institutionelle donorer. Her er især SIDA en betydelig donor.

Indsamlede midler fra private bidragsydere, fonde, Danmarks Indsamlingen mm. udgør 19,7 millioner kr. ud af den samlede omsætning på 220 mio kr.

79,2 procent af de brugte midler gik til det langsigtede udviklingsarbejde.

Oxfam IBIS CVR-nummer

Oxfam IBIS CVR-nummer er 88 13 64 11

Fast actions block