Årsomsætning 2016

Oxfam IBIS' samlede omsætning var i 2016 på lidt over 250 millioner kroner.

Administration

I 2016 brugte Oxfam IBIS 7,5 procent på administration og 6,5 procent når information og fundraising er trukket fra.

Finansiering

Rammebevillingen fra Danida udgør 35 procent af Oxfam IBIS' indtægter. 47 procent af Oxfam IBIS' indtægter kommer fra andre institutionelle donorer. Her er især Svenske SIDA en betydelig donor.

Indsamlede midler fra private bidragsydere, fonde, Danmarks Indsamlingen med flere, udgør 14,3 millioner kroner eller 6 procent af den samlede omsætning.

97 procent af de brugte midler gik til det langsigtede udviklingsarbejde. Heri er inkluderet den fortalervirksomhed, der gennemføres i samarbejdslandene.

Oxfam IBIS CVR-nummer

Oxfam IBIS CVR-nummer er 88 13 64 11

Fast actions block