Af:

Malene Aadal Bo

Det er en kvinde med stor erfaring inden for både ledelse og interessevaretagelse og med en stærk retfærdigheds- og retningssans, der overtager posten som generalsekretær i Oxfam IBIS, når Vagn Berthelsen til april takker af efter 21 år.

”Med Mie Roesdahl får vi en generalsekretær, der ud over indsigt i udviklingsarbejdet og de temaer, vi arbejder med, har erfaring fra mange typer af organisationer. Hun har erfaring med at opbygge innovative partnerskaber, og så kommer hun med et nyt blik på organisationen. Med hende i spidsen kan vores centrale temaer, kvalitetsuddannelse og kampen mod ulighed, uden tvivl få endnu større gennemslagskraft,” siger Oxfam IBIS’ formand, Christian Damholt.

Mie Roesdahl er i dag leder af et forskningsprojekt om menneskerettigheder og fredsopbygning på Center for Løsning af Internationale Konflikter på KU og Institut for Menneskerettigheder, og hun står i spidsen for en nyetableret NGO inden for fredsprocesser, som hun selv har taget initiativ til. Hendes erfaring tæller desuden afdelingsleder på Institut for Menneskerettigheder, udsendt seniorrådgiver i Udenrigsministeriet og privatansat konsulent.

Hovedopgaverne for den nye generalsekretær bliver at udfolde det store potentiale i Oxfam-samarbejdet ikke mindst i forhold til kvalitetsuddannelse. Og hun skal stå i spidsen for Oxfam IBIS’ øgede fokus på skrøbelige stater og konfliktramte områder i eksempelvis Sahel-regionen og Mellemøsten.

”Jeg har med stor interesse og respekt fulgt Oxfam IBIS’ arbejde gennem mere end 25 år. Jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg nu får mulighed for, sammen med en stærk gruppe af dygtige medarbejdere og engagerede frivillige, at føre Oxfam IBIS ind i en ny tid og fortsætte arbejdet med at skabe en bedre verden uden fattigdom,” siger Mie Roesdahl.

Kommentarer

Fast actions block