Klima

Regnskoven brændes af for at gøre plads til rismarker og gummitræer, Liberia - Foto: Lotte Ærsøe

Klimaforandringer har allerede på nuværende tidspunkt dokumenterede konsekvenser for mennesker verden over. Det er næsten altid de fattigste og mest sårbare, der bliver ramt først og hårdest, og det bliver kun værre herfra.

Udover de direkte konsekvenser såsom tørke og oversvømmelser medvirker klimaforandringerne også til at øge sårbarheden og marginalisere fattige mennesker yderligere både økonomisk og socialt. Det er derfor tvingende nødvendigt ikke bare at sikre en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser og en omstilling af økonomierne, men i høj grad også at sørge for tilpasning til verdens fattigste.

Det gør IBIS

IBIS arbejder med klimaforandringer på mange måder både i vores politiske arbejde i Danmark, EU og internationalt samt programarbejdet i udviklingslande.

  • Vi arbejder for, at udledningen af drivhusgasser bliver markant reduceret med udgangspunkt i en retfærdig fordeling af pligter og rettigheder mellem i- og ulande.
  • Vi arbejder på at sikre marginaliserede folks og særligt oprindelige folks stemme i kampen mod uretfærdighed som følge af klimaforandringer
  • Vi arbejder for et øget fokus på vedvarende energi
  • Vi integrerer klimatiske hensyn i vores programarbejde alt efter kontekst og relevans for at hjælpe nogle af verdens fattigste med at tilpasse sig klimaforandringerne.

Mere konkret arbejder vi eksempelvis for:

  • at verdens skove bliver bevaret og oprindelige folks rettigheder håndhævet i forbindelse med den internationale skovmekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
  • en Robin Hood skat på finansielle transaktioner, hvor minimum 50 % af indtægterne går til klima- og udviklingsarbejde.
  • fokus på klimarelaterede emner gennem kampagner; senest den såkaldte Yasuni-kampagne, der handler om Ecuadors forsøg på at kombinere skovbevarelse, oprindelige folks rettigheder og klimapolitik ved at lade olien ligge i jorden i nationalparken Yasuni mod en delvis kompensation fra det internationale samfund.