I Sydsudan er der stor mangel på uddannelsestilbud – især for tidligere flygtninge og gadebørn.


Foto: Pernille Bærendtsen

Verdens nyeste land

Udfordringerne er mange for Sydsudan, der siden selvstændigheden i 2011 har været præget af uro, fattigdom og af at alting skal gøres for første gang. Myndighederne mangler ekspertise og ressourcer, og civilsamfundsorganisationer i landet er kun lige begyndt at røre på sig. 

Oxfam IBIS koncentrerer sig om at etablere særlige undervisningsforløb for store børn, der på grund af borgerkrigen ikke er kommet i skole. Det har foreløbig betydet, at 10 procent af de skoleløse børn i regionen Central Equatoria har fået en ny chance for at lære at læse og skrive. 

Fra gadebarn til skolebarn

Oxfam IBIS har udført en særlig indsats for de mange børn, der lever en kummerlig tilværelse på gaden i hovedstaden Juba. Der er oprette et værested, hvor børnene kan få lidt mad og et sted at sove, og hvorfra tager man hjælpes de til at vende tilbage til deres familier. Indsatsen for Sydsudans gadebørn er støttet af Danmarks Indsamling.

Fakta om Oxfam IBIS i Sydsudan

Oxfam IBIS har arbejdet i Sydsudan siden 2007. Målet er at skabe et uddannelsestilbud til børn og unge i et land, hvor langt de fleste er analfabeter.

Siden den blodige konflikt blussede op igen i slutningen af 2013, har Oxfam IBIS arbejdet med at lave sikre områder for børn og unge i flygtningelejrene, der også inkluderer basal undervisning.

Eksempler på Oxfam IBIS' arbejde i Sydsudan

  • 1.329 mennesker fik i 2015 et kursus i basal læsning og forretningsforståelse og blev hjulpet til at starte 88 små forretningsgrupper, der producerede og solgte for eksempel te, bagværk eller genbrugstøj. Grupperne tjente mellem 100-400 kroner om måneden sidste år, og selvom det lyder af lidt, er det meget mere, end hvad medlemmerne tidligere havde at gøre godt med.
  • 7.972 sydsudanesere – fortrinsvis kvinder – blev undervist i blandt andet grøntsagsdyrkning. På den måde kan de give deres familier en varieret kost, og en del af dem vil dyrke så meget, at de kan sælge det på markedet.
  • I 2015 tog Oxfam IBIS det første skridt til at oprette en partnerplatform, så lokale ngo’er, myndigheder og andre interessenter kan arbejde sammen om at bygge en uddannelsessektor i Sydsudan op fra grunden.
  • Oxfam IBIS har støttet efteruddannelse af 400 lærere, og en undersøgelse viser en tydelig effekt på kvaliteten af undervisningen
  • Næsten 400 børn, der tidligere levede et udsat liv som gadebørn i Juba, er med Oxfam IBIS' hjælp vendt tilbage til deres familier eller er begyndt i skole eller på en praktisk uddannelse
  • Pigeskolen i Yei har holdt seks seminarer, hvor metoder og erfaringer fra modelskolen er blevet delt med lærere og uddannelsesfolk i nabodistrikterne
  • Fokus er fortsat på at opbygge uddannelsessektoren, men på sigt også at være med til at udvikle et sydsudanesisk civilsamfund og demokrati

Fast actions block