Oxfam IBIS afholder generalforsamling en gang om året.

Klik her for at tilmelde dig generalforsamlingen

Her har medlemmerne mulighed for at diskutere Oxfam IBIS' resultater, udviklingsarbejde, politiske linje og kommende planer, ligesom organisationens økonomi, kampagner og frivillige arbejde bliver vendt.

På generalforsamlingen fremlægges regnskaber for det forgangne år, og budgetter for det kommende år debatteres og godkendes. Hvert år vælges et antal styrelsesmedlemmer, og den nye styrelse afholder sit første møde.

Tid og sted

Generalforsamling afholdes 7. oktober 2017, kl. 13.00 - 17.00 i vores lokaler på Vesterbrogade 2B, 1620 København V.

Efter generalforsamlingen er du meget velkommen til at deltage i en fælles middag på en restaurant i nærheden. Vi bestiller bord, men du betaler selv din mad og drikkevarer.

Stemmeret

For at have stemmeret skal du være medlem af Oxfam IBIS, og ifølge vedtægterne skal du være meldt ind senest en måned før generalforsamlingen.

Støttemedlemmer er meget velkomne, da generalforsamlingen giver et godt indblik i Oxfam IBIS som organisation. Som støttemedlem er du ikke stemmeberettiget. Det kan du blive, hvis du også melder dig ind i foreningen. Kontakt venligst medlemsservice@oxfamibis.dk, hvis du er støttemedlem og ønsker at stemme på generalforsamlingen eller Bliv medlem - online

Stil op til bestyrelsen

Er du medlem og har lyst til at være med til at udstikke rammerne for Oxfam IBIS for de kommende år, kan du stille op til bestyrelsen. Ønsker du at stille op kan du skrive hvorfor du ønsker at stille op - ca. 1/2 A4 side og send det til Majbritt Steffensen ms@oxfamibis.dk. Dit opstillingsgrundlag vil blive lagt op til højre på denne side. Du kan også stille op på selve dagen.

Fast actions block