Oxfam IBIS afholder generalforsamling en gang om året. Her har medlemmerne mulighed for at diskutere Oxfam IBIS' resultater, udviklingsarbejde, politiske linje og kommende planer, ligesom organisationens økonomi, kampagner og frivillige arbejde bliver vendt.

På generalforsamlingen fremlægges regnskaber for det forgangne år, og budgetter for det kommende år debatteres og godkendes. Hvert år vælges et antal styrelsesmedlemmer, og den nye styrelse afholder sit første møde.

Tid og sted

Generalforsamling blev i 2016 afholdt 8. oktober på Oxfam IBIS adresse Vesterbrogade 2 B 1. sal i København

Stemmeret

For at have stemmeret skal du være medlem af Oxfam IBIS, og ifølge vedtægterne skal du være meldt ind senest en måned før generalforsamlingen.

Støttemedlemmer er meget velkomne, da generalforsamlingen giver et godt indblik i Oxfam IBIS som organisation. Som støttemedlem er man ikke automatisk stemmeberettiget, men kan let blive det for et nedsat kontingent på 50 kr. Kontakt Susanne Tilsted på st@oxfamibis.dk, hvis du er støttemedlem og ønsker stemmeret med nedsat kontingent.

Bliv medlem af Oxfam IBIS

Fast actions block