Fra 1983 og og i 1990'erne støttede WUS-IBIS etablering af mor-barn klinikker og opsøgende sundhedsarbejde i landsbyerne i NIcarague. Foto: WUS/IBIS
Bente Strager var WUS-udsendt til Nicaragua i 89-91 og tog sig af mor-barn programmet, her i La Sapera. Foto: Mike W. Russell
I landsbyen La Sapera. Samtaler med de nye mødre var en vigtig del af mor-barn programmet som Bente Strager tog sig af som WUS-udsendt til Nicaragua i 89-91. Foto: Mike W. Russell
Nyuddannede sygehjælpere på den WUS- støttede klinik i Achuapa, Nicaragua 1986 foto Else-Marie
Etablering af opsøgende sundhedsarbejde var en vigtig del af WUS-støtten til Nicaragua sundhedssystem i 80'erne og 90'erne. Foto WUS/IBIS
I 80'erne og 90'erne støttede IBIS etableringen af kvindehuse i Chile 1990. Foto: Gitte Jakobsen
Kvindegrupper mødes omkring etableringen af kvindehuse i Chile1990. Foto: Gitte Jakobsen
Workshop, hvor drømmen om et kvindehus tager form, Chile 1990. Foto: Gitte Jakobsen
Workshop, hvor drømmen om et kvindehus tager form, Chile 1990. Foto: Gitte Jakobsen
Når kvindehusene er etableret står kvindegrupperne selv for at skabe indhold, her gymnastik og bevægelse. Chile Foto: Gitte Jakobsen
El Salvador i 80'erne var præget af borgerkrig og stor fattigdom især på landet. Foto:WUS/IBIS
Fenacoa var en af flere organisationer, der arbejde i de befriede landområder i El Salvador, 1991. Foto: WUS/IBIS
Kunstneren Martin Qunteroz, der esignede Fenacoa-WUS plakaten i 91, arbejde som kommunikationsmedarbejder for organisationen, El Salvador. Foto: WUS/IBIS
WUS kooperant i samtale med landsbyboerer i et af de befriede områder af El Salvador. Foto slut 80'erne WUS/IBIS
Uddannelse var et vigtig element i udviklingen af de befriede områder i El Salvador, hvor WUS gav sin støtte. Foto: slut 80'erne WUS/IBIS

Kommentarer

Fast actions block