Motivation

IBIS er den førende aktør i Danmark, når det kommer til at sætte en udviklingspolitisk dagsorden, der nuancerer og analyserer årsagerne til ulighed. Den profil er styrket de seneste år, og jeg mener, at IBIS kan noget helt specialt i synergien mellem programarbejdet, kommunikationsindsatsen, fundraising, politisk advocacy og uddannelsesarbejdet. Med andre ord: IBIS's arbejde er uundværligt, og derfor vil jeg gerne støtte IBIS ved at bidrage til styrelsesarbejdet.

Personlig baggrund

Jeg er staskundskaber specialiseret i udviklingspolitik (jeg skrev speciale om land grabbing og retten til mad), civilsamfundet og EU. Jeg har været i IBIS' styrelse i ca. fire år og stoppede i 2012, da jeg flyttede til Bruxelles for at arbejde som rådgiver i Europa-Parlamentet for S. Tidligere har jeg arrangeret IBIS' generalforsamling og været praktikant hos EU-NGO platformen Concord Danmark.

Valgt ind i 2014
Medlem af Forretningsudvalget og i det Midlertidige Tematiske Udvalg ”Engagement, frivillighed og forening i lyset af Oxfam”