Oxfam IBIS' nye bestyrelse. Øverst fra venstre: Mie Roesdahl (general sekretær), Mikkel Balslev, Poul Erik Christoffersen, Charlotte van Doorn Bernhard, Peter Andersen, Maya Lindberg Brink, Bjarke Lindemann Jepsen og Magdi Engelstoft el-To Nederst fra venstre: Mathias Munk Schmidt (suppleant), Merete Høgh Jeppesen, Christian Damholt (formand) og Christine Rasmussen. Ikke med på billedet: Gitte Gram, Jakob Lindell Ruggaard, Karsten Damgaard og Kristoffer Marslev - Foto: Lotte Ærsøe

Oxfam IBIS politiske ledelse vælges hvert år på generalforsamlingen. De 14 medlemmer udgør Oxfam IBIS' bestyrelse, som tager de overordnede beslutninger og sætter rammerne for Oxfam IBIS´ arbejde. 

Betyrelsen vælger en formand/kvinde og næstformand/kvinde, og nedsætter de nødvendige udvalg.

Forretningsudvalget er ansvarlig for Oxfam IBIS økonomi, personale og drift osv.

Programudvalget arbejder hovedsageligt med strategier og temaprogrammer, metode og evaluering.

Midlertidige tematiske udvalg nedsættes efter behov.

Fast actions block