Oxfam IBIS' bestyrelse efterår 2016
Oxfam IBIS' nye bestyrelse. Øverst fra venstre: Christian Damholt, Poul Erik Christoffersen, Charlotte van Doorn Bernhard, Charlotte Torp Møller, Karsten Damgaard, Carl Valentin. Nederst fra venstre: Merete Høgh Jeppesen, Maya Lindberg Brink, Maria Dyrberg, Mette Müller. Ikke til stede: Jakob Lindell Ruggaard, Christine Lunde Rasmussen, Katrine Nørtoft Magelund, Niels Martiny - Foto: Bertil Suadicani

Oxfam IBIS politiske ledelse vælges hvert år på generalforsamlingen. De 14 medlemmer udgør Oxfam IBIS' bestyrelse, som tager de overordnede beslutninger og sætter rammerne for Oxfam IBIS´ arbejde. 

Betyrelsen vælger en formand/kvinde og næstformand/kvinde, og nedsætter de nødvendige udvalg.

Forretningsudvalget er ansvarlig for Oxfam IBIS økonomi, personale og drift osv.

Programudvalget arbejder hovedsageligt med strategier og temaprogrammer, metode og evaluering.

Midlertidige tematiske udvalg nedsættes efter behov.

Fast actions block