De 17 nye verdensmål er blevet illustreret på tegningen fra Alliance 2015 herover. Du kan se en kort beskrivelse af hvert af de 17 mål i faktaboksen under artiklen. - Illustration: Pia Bublies

Af:

Christine Hyldal

I september 2015 skrev verdens ledere under på 17 nye udviklingsmål. Hele 6 af de 17 mål er meget vigtige i vores arbejde.

Uligheden i verden stiger. De rige bliver rigere, de fattige får sværere ved at komme ud af deres fattigdom. Også klimaet forandrer sig. Temperaturen stiger, og det har alvorlige konsekvenser for verdens fattigste. Men heldigvis er der sket det epokegørende, at verdens ledere i september 2015 skrev under på 17 nye udviklingsmål for årene frem mod 2030. Du kan læse mere om dem her. Målene er blandt andet at få udryddet fattigdom, at ulighed skal reduceres, og at alle skal have adgang til en kvalitetsuddannelse.

"Det er fantastisk og meget ambitiøst. Og det er ikke så svært at nå målene, hvis der er politisk og finansiel vilje til det. For det er jo epokegørende, at verdens ledere har skabt enighed om, at vi skal udrydde fattigdom i 2030. Tænk hvis det lykkes?” siger Lars Koch, der er politisk chef i IBIS. 

Hjerteblod for Oxfam IBIS

Han har udpeget 6 af de 17 nye verdensmål, som vi især arbejder for i Oxfam IBIS. De handler om at alle skal have en kvalitetsuddannelse, at afskaffe fattigdom, at ulighed skal reduceres, at klimaforandringer skal bekæmpes, at der skal være lighed mellem mænd og kvinder og om en fredeligere verden.

At alle skal have adgang til en kvalitetsuddannelse er hjerteblod for Oxfam IBIS. En kvalitetsuddannelse skaber nemlig adgang til udvikling og er vejen til en mere lige verden.

”Nu skal vi have højnet kvaliteten på uddannelserne, så folk kan få et job, tjene penge og blive forandringsagenter i deres samfund,” siger Lars Koch.

I Oxfam IBIS har vi i mange år kæmpet for retten til uddannelse, og vi er stolte over, at det er lykkedes at halvere antallet af børn, der ikke går i skole. I Danmark giver vi for eksempel 400 millioner kroner årligt til den globale uddannelsesfond, Global Partnership for Education, men der er stadig 58 millioner børn, der ikke går i skole.

En milliard mennesker går sultne i seng

Et andet verdensmål, som Lars Koch fremhæver som værende meget vigtigt, måske endda det vigtigste i Oxfam IBIS’ arbejde, er verdensmål nummer et: At afskaffe fattigdom. Men det er svært at afskaffe fattigdom, hvis ikke der bliver gjort op med ekstrem ulighed både mellem mennesker i det samme land og imellem lande. Hvis ikke der bliver gjort op med ekstrem ulighed, bliver det svært at nå de nye verdensmål i det hele taget.

Verdensmål nummer 10 fokuserer på at tackle den udfordring, det er, at verdens 80 rigeste mennesker ejer det samme som verdens 3.500.000.000 fattigste. For ekstrem ulighed er ikke bare urimeligt i sig selv, det er også årsag til flygtningestrømme, vold og konflikt.

”For mig er det svært at leve med, at nogle enkelte rige mennesker har enormt store ressourcer, samtidig med at en lille milliard mennesker går sultne i seng i aften. Ekstrem ulighed er der, hvor folk går sultne i seng, mens andre ikke ved, hvor de skal købe deres næste lystyacht,”siger Lars Koch.  

Piger skal have adgang til det samme som drenge

En anden årsag til verdens stigende ulighed er klimaforandringer. For hvad enten man lever i lavlandet på Nicaraguas vestkyst eller i ørkenlandet i Burkina Faso, er det verdens fattigste, der betaler prisen.

”Det er afgørende, at vi får bremset den ekspresfart mod afgrunden, som vi oplever. I globale netværk bidrager vi til kampen mod klimaforandringerne, og i IBIS konkret arbejder vi for at bevare skove som oprindelige folks livsgrundlag i Latinamerika,” siger Lars Koch.

Ulighed handler også om ligestilling mellem mænd og kvinder, piger og drenge. For kvinder tjener mindst og er de mest marginaliserede. I IBIS arbejder vi for, at kvinder og piger skal have samme adgang til uddannelse, medbestemmelse og ressourcer som mænd og drenge. Verdensmål nummer fem handler om ligestilling – et emne som Barack Obama også havde på sin dagsorden, da han besøgte Kenya i sommer.

Obama sagde: ”Ethvert land, der ikke uddanner sine piger eller giver sine kvinder mulighed for at opfylde deres fulde potentiale, er dømt til at falde bagud i den globale konkurrence. Forestil jer et fodboldhold, hvor man kun lader halvdelen af holdet spille kamp. Det er dumt!”

En mere fredelig verden

Det sidste verdensmål, som Lars Koch fremhæver, er målet om en mere fredelig verden.

”De børn, der lever i konfliktområder, som for eksempel i Sydsudan, kommer ikke i skole. Det er helt afgørende at få skabt et velfungerende samfund, hvor almindelige mennesker får en uddannelse, et arbejde og bliver hørt," siger han.

først publiceret august 2015. Opdateret juli 2017

De 17 verdensmål

1. Afskaf fattigdom

2. Slut sult

3. Sundhed og trivsel for alle

4. Kvalitetsuddannelse til alle

5. Ligestilling mellem kønnene

6. Rent vand og sanitet til alle

7. Grøn og moderne energi til alle

8. Økonomisk vækst og gode job til alle

9. Infrastruktur, industrialisering og innovation

10. Reducere ulighed i og mellem lande

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klimaforandringer og konsekvenserne heraf skal tages alvorligt

14. Pas på livet i vandet

15. Beskyt livet på jorden

16. Fremme fredelige samfund, alle skal have adgang til retfærdighed og effektive institutioner

17. Partnerskaber for fremtiden

 

Kommentarer

Fast actions block