Med Agent Footprint kan du blive klog på dit eget klimafodspor. Du kan rejse jorden rundt og få viden om mennesker, dyr og klima.

Målgruppen er folkeskolens mellemtrin og overbygning og knytter sig primært til fagene natur-og teknik og matematik. Agent Footprint er opdateret, og findes nu på en ny og bedre teknisk platform, der gør det nemmere at bruge materialet.

Vi ved, at mange børn er optaget af de store klimaspørgsmål. Med Agent Footprint kan dine elever gå på jagt efter deres egne klimafodspor. De kan blive klogere på, hvad der sker med klimaet andre steder på Jorden, og de kan beslutte sig for, hvad de selv vil gøre anderledes i hverdagen.

Materialet er bygget op, så eleverne får mulighed for at være deres egen ”agent for forandring.” Indholdet er udvalgt og tilpasset de ting, som børn gør i deres hverdag. Agent Footprint henvender sig til eleverne individuelt (de kan regne på deres private CO2 udslip og vandforbrug og sætte sig egne mål) og kollektivt, idet materialet lægger op til, at en klasse i fællesskab sætter sig mål. Det er også i klassen, de vigtige diskussioner og refleksioner finder sted.

Løsningen af de store klimaspørgsmål er ikke individuel. Men materialet tager udgangspunkt i, at eleverne bliver aktører i fremtidens politiske beslutninger – også på klimaområdet. Set i det perspektiv er det vigtigt at koble viden og forståelse af sammenhænge med egne handlemuligheder. Ellers er det let at miste både overblik og interesse.

Derfor indeholder materialet også en stor landedatabase og klimahistorier fra hele verden. Her bliver eleverne præsenteret for de globale aspekter af de store klimaspørgsmål.

Arbejdet med Agent Footprint kunne fx finde sted:

  • I en temauge
  • I et større tværfagligt forløb om klima
  • I et fagsamarbejde i natur/teknik og matematik
  • I et fagsamarbejde i natur/teknik, matematik og dansk

Om materialet

  • Et centralt udgangspunkt for materialet er ”beregneren”. Her kan du indsamle data om dit forbrug af vand og energi og dermed blive klog på dit eget klimafodspor, og hvordan du kan nedsætte dit CO2 forbrug.
  • Når du bevæger dig rundt i Agent Footprint, vil du blive mødt af ”Vidste du, at….”, der præsenterer dig for kort faktuelt indhold.
  • Du kan også svare på en række spørgsmål ”Sandt eller Falsk”, når du svarer rigtigt, får du en uddybende forklaring. Svarer du forkert møder du spørgsmålet senere igen.

Fast actions block