Af:

Sigrid Lauenborg Dahl

I løbet af november og december 2007 indgik EU nye handelsaftaler med 35 u-lande. Meget tyder på, at aftalerne vil koste u-landene dyrt i form af tabte toldindtægter samt stigende billig import fra EU med lukkede lokale virksomheder og stækning af fremtidig industriel udvikling til følge.

Baggrund

EU har siden den 27. september 2002 forhandlet EPA aftaler med 78 u-lande i hhv. Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS landene). De nye handelsaftaler erstatter mere end 30 års særaftaler, hvorunder AVS landene har kunnet eksportere toldfrit til det europæiske marked uden, at landene var påkrævet at åbne deres markeder tilsvarende op for EU varer. I dag skal det dog være anderledes. Med de nye aftaler kræver EU nemlig, at hvis AVS landene skal bibeholde deres toldfordele ved eksport til EU, så skal de fremover sænke stort set al told på EU import. EU kommissionen undskylder denne hårde kurs med, at de tidligere handelsregler mellem parterne var i modstrid med Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Ifølge EU kommissionen vil en liberalisering mod EU og en øget konkurrence stimulere u-landenes økonomier og gøre dem mere effektive og tiltrække nye investeringer. EPA aftalerne skal desuden åbne op for handlen mellem AVS landene og dermed øge AVS landenes interne regionale samhandel. Skal man tro EU kommissionen, så vil EPA aftalerne altså på sigt blive til en fordel for u-landene og betyde en integration i verdensøkonomien. I forbindelse med indgåelsen af aftalen mellem EU og Botswana, Lesotho, Swaziland og Mozambique d. 23. november, 2007, kaldte EU handelskommissær Peter Mandelson derfor aftalerne for et ”historisk skridt fremad”.

Mange AVS lande har dog længe været modvillige overfor nye handelsaftaler i den form, som EU har fremlagt. Det skyldes dels tabet af toldindtægter, som for mange afrikanske lande udgør en væsentlig del af de totale offentlige budgetter; samt en frygt for, at den åbne konkurrence med EU vil udkonkurrere lokale virksomheder og dermed sætte en stopper for den lokale produktion. Og dels skyldes modvilligheden, at EU har presset på for, at EPA aftalerne også skal dække handelsrelaterede emner som investeringer, konkurrence, transparens i offentlige indkøb og handelslettelser. Det er emner, som langt overskrider kravet fra WTO.

De aftaler, som foreløbigt er indgået mellem EU og 35 AVS lande, er baseret på et nyt forhandlingsudspil fra EU kommissionen, der i første omgang kun dækker handel med varer. Disse interimaftaler indeholder desuden en aftale om at forhandle en anden og bredere runde af EPA aftalerne allerede i 2008, som også skal dække de handelsrelaterede emner.

De oprindelige forhandlinger havde deadline d. 31. december 2007, og derfor vil toldsatserne for de øvrige AVS lande, der ikke har underskrevet en EPA aftale med EU, slet og ret blive hævet ved eksport til EU markedet. De mindst udviklede AVS lande har dog fortsat mulighed for at eksportere under EU's ”Alt Undtagen Våben” toldregime, som tillader landene toldfri adgang til EU markedet på stort set alle varer undtagen våben uden, at landene behøver at åbne deres markeder tilsvarende på for EU.

Kommentarer

Fast actions block