Børnene her bor i en lejr for internt fordrevne nær Sydsudans hovedstad Juba. Oxfam IBIS har støttet dem til at få uddannelse og et trygt sted at være. Fra næste år vil 40.000 børn på flugt i Sydsudan og Uganda også få adgang til uddannelse. - Foto: William Vest-Lillesøe

Af:

Malene Aadal Bo

Borgerkrig og blodig konflikt i Sydsudan har betydet, at næsten to millioner børn lige nu står uden adgang til uddannelse. Det skal en ny stor indsats finansieret af EU og DANIDA og ledet af Oxfam IBIS gøre noget ved. Med godt 40 millioner kroner skal vi og vores partnere støtte opbygningen af et godt uddannelsestilbud til flygtninge og værtssamfund i Sydsudan og Uganda.

Næsten 600.000 børn fra Sydsudan lever som flygtninge i Uganda og kun få af dem har fået adgang til uddannelse. Mere end dobbelt så mange er internt fordrevne i Sydsudan, hvor borgerkrigen har frarøvet dem muligheden for at gå i skole. I alt har næsten to millioner børn alt for længe været uden adgang til den uddannelse, som er afgørende for deres overlevelse, og for deres mulighed for at bidrage til en bedre og fredeligere fremtid.

Om projektet

”Robuste lærere, elever og uddannelsessystemer i Sydsudan og Uganda” er titlen på det nye projekt.

Startdato er 1. marts 2018 og projektet løber over fire år. Samlet budget er 41,6 millioner kroner, hvoraf EU betaler 33 millioner kroner. Resten finansieres af DANIDA.

Oxfam IBIS er en af 11 partnere, som også tæller det internationale netværk Education International, Oxfam Novib, organisationen AVSI, de ugandiske ngo’er FAWEU og UNATU, den sydsudanesiske ngo Community Development Initiative og uddannelsesinstitutionerne Luigi Guissani Institute for Higher Education og University of Columbia Teacher College.

Projektet er en del af en strategisk indsats fra EU for at adressere behovet for uddannelse i situationer, der ikke længere er akut nød men heller ikke stabile nok til almindeligt langsigtet udviklingsarbejde – f.eks. for børn i en langvarig konfliktsituation, børn på flugt eller lignende.

Derfor har EU med bidrag fra DANIDA netop bevilget 41,6 millioner kroner til et konsortium af partnere, der de næste fire år skal nå 40.000 børn på flugt med et særligt uddannelsestilbud. Målet er at give børnene boglige færdigheder men også et dagligt måltid mad og vigtig psykosocial støtte. Desuden indeholder projektet aktiviteter, der sætter fokus på køn og ligestilling, konfliktforebyggelse og aktivt medborgerskab. Gennemgående er der et særligt fokus på at give piger adgang til uddannelse, fordi piger er særligt udsatte under konflikt, og i endnu højere grad end drenge går glip af livsvigtig uddannelse.

”Det er en holistisk indsats, der overordnet handler om at give udsatte børn håb, handlerum og fremtidsmuligheder, men som også har til formål at gøre selve uddannelsessystemet egnet og bæredygtigt i en kontekst, som er præget af konflikt og uro,” siger Irene Fredriksson, seniorrådgiver i Oxfam IBIS.

Fokus på viden

Udover de 40.000 børn, som fra 1. marts får mulighed for uddannelse, har indsatsen fokus på tre andre grupper:

  • 1.000 lærere som får uddannelse/efteruddannelse og job,
  • mere end 1.000 medlemmer af lokalsamfundet, som bliver samlet og trænet via nyoprettede skolebestyrelser og forældregrupper,
  • mere end 100 politikere og embedsmænd, som enten knyttes til projektet eller inviteres til at gå i dialog for at skabe bedre vilkår og uddannelsesmuligheder for børn på flugt og lærere i konfliktramte områder.

”Vi er meget glade for denne her mulighed for at sikre livsvigtig uddannelse og støtte til mange tusind børn, som virkelig har behov for det. Og særligt er vi begejstrede over, at projektet har et stort fokus på forskning og læring,” siger Irene Fredriksson.

10 procent af den samlede bevilling er afsat til at udvikle, afprøve og dokumentere forskellige uddannelsesmodeller. Den viden, der hermed skabes, vil blive delt med myndigheder i Sydsudan og Uganda, med partnerne i projektet og ikke mindst med det internationale netværk af organisationer, der arbejder med uddannelse under kriser.
”Det er en unik mulighed for at afprøve og dokumentere forskellige modeller for arbejdet med uddannelse af sårbare børn og metoder til at forbedre vilkårene for lærere og elever i konfliktsituationer. På den måde vil projektet få betydning for langt flere end de 40.000 børn, vi i første omgang når,” siger Irene Fredriksson.

At netop Oxfam IBIS er valgt til at stå i spidsen for projektet, ser hun som en vigtig anerkendelse af det arbejde, Oxfam IBIS gennem mange år har lavet på området – senest ved at bringe uddannelse ind som element i Oxfams nødhjælpsarbejde.

Se filmen: Drengen som ser muligheder overalt

Børnene i de store flygtningelejre i Uganda får i forvejen hjælp fra blandt andet Oxfam, så de har tag over hovedet, mad og ikke mindst rent vand. Fra foråret får 40.000 børn på flugt en chance for også at få opfyldt deres ønske om at komme i skole.
Se denne fine lille film om et af de børn, der er flygtet fra Sydsudan og nu lever som flygtning i Uganda.

Kommentarer

Fast actions block